V Evropě klesá podpora potratů, nejvíce v Německu a ve Francii

27.8.2020 

Velká Británie. V Evropě klesá podpora potratů. Podle průzkumu britské agentury Ipsos MORI se v posledních letech snižuje počet Evropanů považujících potrat za přijatelný.

Na postoj k potratům a ochraně života se tato agentura, zaměřená na průzkum trhu, ptala obyvatel ve 25 vybraných zemí. 70 procent dotazovaných uvedlo, že potraty mají být dovolené. Ve srovnání s podobný průzkumem provedeným v roce 2014 ve všech osmi zvolených evropských státech, s výjimkou Belgie (o 2 procenta více), došlo v tomto časovém období k poklesu zastánců potratu.

K největší změně došlo v Německu, kde počet lidí souhlasících s tzv. právem na potrat klesl o 9 procent. Podobně klesla podpora potratů o 6 a 5 procent ve Francii a ve Španělsku, o 3 procenta v Itálii a ve Švédsku, o 2 ve Velké Británii, o 1 procento v Maďarsku. V případě Polska se uvádí srovnání s loňským rokem, kde došlo k pětiprocentnímu poklesu.

V celosvětovém měřítku zaznamenala agentura Ipsos MORI za posledních šest let největší pokles příznivců potratů v Turecku (o 15 procent) a v Jihoafrické republice (o 10 procent). Podpora potratů naopak výrazně narostla v Jižní Koreji (20%) a v Mexiku (13%).

Johana Bronková

Copyright © 2003-2023 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.