Poznámky vatikánského diplomata k revizi Úmluvy o lidských právech

29.8.2020 

Vatikán/ Ženeva. Přání větší výkonnosti, transparentnosti, účinnosti a sladění pracovních postupů formuloval vatikánský stálý pozorovatel při úřadech OSN v Ženevě ve svém vystoupení v rámci neformálních konzultací nad procesem revize Úmluvy o lidských právech. 

Arcibiskup Ivan Jurkovič se zastavil zejména u otázky možného posílení podpory kontrolních orgánů, dohlížejících na dodržování úmluv. Upozornil v této souvislosti, že revize se netýká “role a fungování” těchto orgánů, jejichž zvláštní kompetence musejí být plně respektovány. Svatý stolec dále doporučuje obezřetný postup v úsilí o větší zhodnocení role předsedů, jelikož pro ně neexistuje právní báze. Varuje rovněž před pokusy o užší synergii mezi jednotlivými lidskoprávními orgány, protože - jak řekl arcibiskup Jurkovič - jejich povaha a právní základ se velmi liší. Vatikánský reprezentant se zmínil také o nedávno zavedené praxi, kdy jako spoluautoři všeobecných komentářů figurují dva či více orgánů traktátu, což se jeví jako problematické zejména pro státy, které neratifikovaly všechny příslušné úmluvy.

Arcibiskup Jurkovič v této souvislosti připomněl, že právní závazky jednotlivých států se velmi liší podle počtu ratifikovaných úmluv na téma lidských práv.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2023 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.