Pečujme o stvoření dnes, nikoli až zítra, naléhá Petrův nástupce

31.8.2020 

Vatikán. V předvečer letošního Světového dne modliteb za péči o stvoření zveřejnila Celosvětová síť modlitby s papežem nové videoposelství Svatého otce, který vyzývá k zodpovědné ochraně planetárních zdrojů a jejich spravedlivému a ohleduplnému sdílení.

V kontextu zvláštního roku věnovaného učení encykliky Laudato si´ u příležitosti pátého výročí jejího vydání a v rámci ekumenické iniciativy Čas stvoření, která se koná ve dnech 1. září až 4. října, Petrův nástupce poukazuje na problematiku „ekologického dluhu“, jak na ni upozornil již ve zmíněném ekologicko-sociálním dokumentu. Takzvaný ekologický dluh se vytváří v rozvojových zemích, „ve kterých se nacházejí nejvýznamnější biosférické rezervace a které  nadále různými způsoby živí rozvoj nejbohatších zemí za cenu vlastní současnosti i budoucnosti“ (Laudato si´,52):

„Ždímáme dobra této planety, jako bychom vymačkávali pomeranč. Státy a podniky na Severu se obohatily za využití přírodních zdrojů z Jihů, kde vytvořily „ekologický dluh“. Kdo tento dluh zaplatí? Ekologický dluh navíc narůstá, když nadnárodní korporace v méně rozvinutých zemích dělají to, co se jim nepovoluje v takzvaném prvním světě. Něco takového pobuřuje. Dnes, nikoli zítra, nýbrž dnes, se máme zodpovědně ujmout péče o stvoření. Modleme se, aby zdroje naší planety nebyly drancovány, ale sdíleny spravedlivě a ohleduplně. Nikoli plenění, nýbrž sdílení.“

Říká papež František ve videoposelství, kterým doprovází zářijový evangelizační úmysl Apoštolátu modlitby.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.