Kongregace pro nauku víry zamítá interkomunio v Německu

21.9.2020 

Vatikán/Berlín. Kongregace pro nauku víry vyloučila eucharistické společenství mezi katolickou a protestantskou církví v Německu a teologicky jej zdůvodnila příliš velikými rozdíly v chápání eucharistie a církevního úřadu. Zároveň v této otázce neexistují podklady pro osobní rozhodování ve svědomí, stojí v listě, který kard. Ladaria zaslal předsedovi německé biskupské konference, biskupu Georgu Bätzingovi.

O listě, datovaném 18. září a podepsaném prefektem a sekretářem vatikánského úřadu, informuje německý portál Vatican News a Katolická zpravodajská agentura v Německu. Kongregace pro nauku víry jím reaguje na diskusní příspěvek Ekumenického pracovního kruhu evangelických a katolických teologů (ÖAK) v Německu, který loni v září podpořil vzájemnou účast na eucharistické hostině. K jeho dokumentu Společně u stolu Páně tehdy zaujal stanovisko rovněž biskup Bätzing, který chtěl nabízený model uplatnit již při letošním ekumenickém církevním kongresu ve Frankfurtu (přeloženém kvůli koronaviru na příští rok). Rozhodně, upozornil tehdy předseda německých biskupů, si v “zahájeném debatním procesu nedokáže představit apodiktické: tak ne!”

K listu římské kongregace je připojen teologický rozbor jednotlivých bodů zmíněného německého ekumenického prohlášení. Z kritické analýzy vyplývá, že dokument německých evangelických a katolických teologů dostatečně neobjasňuje některé základní otázky katolického pojímání církve, eucharistie a svěcení. Eucharistické společenství s evangelickou církví v Německu by navíc za nynějšího stavu podrylo ekumenický dialog s pravoslavnými církvemi, a to též za německými hranicemi, stojí v listě Kongregace pro nauku víry.

Mluvčí německé biskupské konference Matthias Kopp potvrdil převzetí dopisu vatikánské kongregace a oznámil, že se jím němečtí biskupové budou zabývat při nadcházejícím podzimním plenárním zasedání ve Fuldě.

 

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.