Lidé mají právo vědět, jak s jejich dary hospodaříme, říká prefekt Ekonomického sekretariátu

2.10.2020 

Vatikán. Svatý stolec zveřejnil konsolidovanou účetní závěrku za minulý rok, kterou v obsáhlém rozhovoru pro portál Vatican News popisuje prefekt Ekonomického sekretariátu, o. Juan Antonio Guerrero Alves, SI. 

“Svatý stolec nefunguje jako firma či stát, nevyhledává zisk či přebytek. Proto je normální, že je ztrátový. Téměř všechny úřady římské kurie jsou “nákladová střediska”, protože vykonávají službu, která se neprodává, ani není nijak sponzorována. Naším cíle tudíž není zamezit deficitu, máme jiného ducha. Naším cílem je, aby náklady odpovídaly všemu tomu, co je nezbytné k výkonu služby, která nám byla svěřena. V tomto smyslu je žádoucí, abychom mohli mít mnoho, pokud právě toto “mnoho” napomůže službě, kterou máme poskytnou. Jinými slovy, nemůžeme přehlížet, jaké oprávněné požadavky zde jsou a kolik zdrojů máme k dispozici, což vyžaduje hospodářskou prozíravost. Avšak nemůžeme myslet a jednat výlučně na základě těchto údajů – někdy musíme vydat mnohem více, než máme, abychom naplnili své poslání, a to si žádá misionářskou smělost. Musíme se starat o to, aby tento schodek byl udržitelný a dlouhodobě přiměřeně financovatelný. Ve světě je mnoho nouze, a proto musíme důvěřovat v prozřetelnost, která jedná skrze velkorysost věřících.”

Plně znění rozhovoru najdete ZDE.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.