Arcibiskup Pizzaballa jeruzalémským patriarchou latinského obřadu

24.10.2020 

Vatikán/Jeruzalém. Petrův nástupce jmenoval jeruzalémského patriarchu latinského obřadu. Stal se jím dosavadní apoštolský administrátor tamějšího patriarchátu sede vacante, arcibiskup Pierbattista Pizzaballa OFM, který byl pověřen touto službou před čtyřmi roky. Tento italský františkán (ročník 1965) slouží ve Svaté zemi již třicátým rokem. Po studiích na Františkánské biblické škole v Jeruzalémě, kam odešel v roce 1990, tam vyučoval biblickou hebrejštinu a od roku 1999 působil na Kustódii Svaté země. Roku 2001se stal guardiánem v Konventu sv. Simeona a Anny v Jeruzalémě, věnoval se hebrejsky mluvícím katolíkům a v roce 2004 byl jmenován  Kustódem Svaté země, kde sloužil až do roku 2016, kdy jej papež František jmenoval apoštolským administrátorem uprázdněného stolce jeruzalémského patriarchátu.

Patriarchatus Hierosolymitanus Latinorum, jak zní oficiální titul tohoto stolce, byl ustanoven v roce 1099 po dobytí Jeruzaléma první křížovou výpravou. Sídelní patriarchát existoval do roku 1291, a od té doby byl pouze titulární. Obnoven byl až v roce 1847 papežem Piem IX.

Novým latinským jeruzalémským patriarchou se tak nyní opět stává Ital, jak tomu bývalo pravidelně až do roku 1987, kdy byl papežem jmenován kněz arabské národnosti, Michel Sabbah a po něm taktéž Palestinec, Fouad Twal.

V Jeruzalémě mají svého patriarchu Řecká pravoslavná církev, která zde má nejstarší a původní posloupnost, a potom také Arménská apoštolská církev.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.