Dialog katolické církve s judaismem se rozvíjí již pětapadesát let

29.10.2020 

Vatikán. Před pětapadesáti lety – 28. října 1965 – byla zveřejněna koncilní deklarace o poměru církve k nekřesťanským náboženstvím Nostra Aetate, která zahájila oficiální dialog katolické církve s judaismem. Kardinál Kurt Koch, zodpovědný za ekumenický a meziboženský dialog, který předsedá Komisi pro náboženské vztahy s judaismem, v této souvislosti zaslal list Mezinárodnímu židovskému výboru pro mezináboženské konzultace (IJCIC), tedy partneru, který ze strany judaismu vede dialog se Svatým stolcem a který odpověděl vlastním poselstvím.

Původně bylo plánováno, že se obě strany koncem října setkají ke společnému jednání v brazilském São Paulo při konferenci na téma “Stvořeni podle Boží podoby – obhajoba lidské důstojnosti”. Mělo se na ní hovořit o aktuálních otázkách a připomenout 55. výročí zmíněného koncilního dokumentu. V důsledku složité situace na světové úrovni konference nemohla být zorganizována, a proto se přistoupilo k výměně poselství, potvrdil Vatikánskému rozhlasu o. Norbert Hofmann, sekretář Komise pro náboženské vztahy s judaismem.

Kardinál Koch ve svém poselství mluví o “bratrském a sesterském společenství Židů a křesťanů” a vyzdvihuje společné duchovní dědictví obou náboženských tradic. “Neexistují pochybnosti o tom, že čtvrtý článek Nostra Aetate položil základy pro navázání vztahů mezi katolíky a Židy a může být po právu považován za Chartu židovsko-katolického dialogu”.

Poselství Mezinárodního židovského výboru vysvětluje, že od vydání Nostra aetate (čl.4) nastal čas, který “proměnil dvoutisícileté nepřátelství v požehnání přátelských vztahů”. Díky rostoucímu přátelství mezi katolickou církví a judaismem je nyní možné diskutovat s otevřeností a důvěrou, a to rovněž o složitých záležitostech. Rabín Marans v listě podotýká, že deklaraci Nostra aetate dále rozšířily papežské návštěvy v synanogogách, na hrůzných, avšak posvátných místech, kde se odehrávaly zločiny šoa, a též ustanovení vatikánsko-izraelských diplomatických vztahů v roce 1993. Mezinárodní židovský výbor pro mezináboženské konzultace ocenil, že papež František odsuzuje narůstající antisemitismus, a vyjádřil solidaritu pronásledovaným křesťanům. Obě poselství, poznamenává otec Hofmann, tedy souzní s nejnovější encyklikou papeže Františka “Fratelli tutti”, která poukazuje na bratrství všech lidí, stvořených jako Boží obraz.

Dodejme, že Komise pro náboženské vztahy s judaismem byla založena roku 1974 a nahradila předchozí Úřad pro židovsko-katolické vztahy. Každé dva roky svolává ve spolupráci s Mezinárodním židovským výborem takzvaný Mezinárodní výbor katolicko-židovského propojení, který se zabývá aktuální problematikou společného zájmu. Mezinárodní židovský výbor pro mezináboženské konzultace tvoří jedenáct organizací (American Jewish Committee, Anti-Defamation League, B’nai B’rith International, Central Conference of American Rabbis, Israeli Jewish Council for Interreligious Relations, Rabbinical Assembly, Rabbinical Council of America, Union for Reform Judaism, Union of Orthodox Congregations of America, United Synagogue of Conservative Judaism, World Jewish Congress), které navzdory ideologické a mezinárodní různorodosti usilují o podporu vztahů mezi Židy a katolíky. Předsedá mu rabín Noam Marans (zastupující American Jewish Committee), místopředsedou je rabín David Sandmel (zástupce Anti-Defamation League) a pokladníkem rabín Mark Dratch (z Rabbinical Council of America).

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.