Papež: Svatý stolec se zasazuje o šíření integrální ekologie

12.12.2020 

Vatikán. Neokrádejme nové generace o naději na lepší budoucnost, říká papež František ve videoposelství u příležitosti dnešního klimatického summitu. Petrův nástupce v něm nastiňuje dvě roviny, na nichž se Vatikán nasazuje v této agendě, jednak jako suverénní stát a jednak v roli morální autority. Poselství Svatého otce přinášíme v plném znění:

Současná pandemie a klimatické změny, které jsou relevantní nejen vzhledem k životnímu prostředí, ale rovněž v etické, sociální, hospodářské a politické oblasti, dopadají především na život těch nejchudších a nejkřehčích. Apelují proto na naši odpovědnost šířit kolektivním a solidárním úsilím kulturu péče, která staví do centra lidskou důstojnost a společné dobro.

Kromě přijetí některých opatření, která nelze již dále odkládat, je nezbytná strategie, která by emise snížila na nulu (net-zero emission).

Svatý stolec se připojuje k tomuto cíli a to na dvou úrovních:

Na jedné straně Městský stát Vatikán usiluje o dosažení nulových emisí před rokem 2050 zintenzivňováním úsilí o správu problematik souvisejících s životním prostředím, které probíhá již několik let, s cílem zajistit racionální využívání přírodních zdrojů jako je voda a energie, energetická výkonnost, udržitelná mobilita, zalesňování a recyklační hospodaření také v nakládání s odpadem. 

Na druhé straně se Svatý stolec zasazuje o šíření osvěty v otázce integrální ekologie. Politická a technická řešení je zapotřebí spojit v edukativním procesu, který by vytvořil podmínky k rozvoji kulturního rozvojového vzorce a udržitelnosti zacílené na bratrství a spojenectví mezi lidskou bytostí a životním prostředím. V této perspektivě jsem inicioval Globální výchovný pakt, který má doprovázet katolické školy a univerzity, navštěvované více než 70 miliony studentů na všech kontinentech, a podpořil jsem projekt Františkova ekonomika, skrze nějž mohou mladí ekonomové, podnikatelé a odborníci pro oblast finančnictví a světa práce šířit nové cesty, které by překonávaly energetickou chudobu, stavěly péči o společná dobra do centra národních a mezinárodních politik a podporovaly udržitelnou produkci také v zemích s nízkým národním důchodem, prostřednictvím sdílení vhodných pokročilých technologií.

Přišel čas ke změně kurzu. Neokrádejme nové generace o naději na lepší budoucnost. Děkuji.

 

 

 

 

 

 

 

 

Johana Bronková

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.