Papež jmenoval apoštolského administrátora minské arcidiecéze

3.1.2021 

Vatikán. Jak dnes oznámilo Tiskové středisko Svatého stolce, papež František přijal abdikaci minského metropolity, mons. Tadeusze Kondrusiewicze, a na jeho místo jmenoval dosavadního pomocného biskupa diecéze Pinsk, dominikána Kazimierze Wielikosielce.

„Arcibiskup Minsku-Mohileva, mons. Tadeusz Kondrusiewicz, se zřekl úřadu z důvodu dovršení věkové hranice. Administrátorem sede vacante tohoto metropolitního stolce se stává mons. Kazimierz Wielikosielec, O.P., titulární biskup Blandy a pomocný biskup diecéze Pinsk“, čteme v tiskovém sdělení.

Dodejme, že na konci srpna minulého roku bylo arcibiskupovi Kondrusiewiczovi po cestě do Polska zabráněno v návratu do Běloruska. Před Vánoci (22.12.) apoštolský nuncius v Bělorusku, mons. Ante Jozić, oznámil, že „od příslušných státních orgánů“ obdržel informaci, že „minskému arcibiskupovi nestojí v cestě žádné překážky bránící v návratu na běloruské území“. Mons. Kondrusiewicz se tak mohl vrátit do diecéze a slavit Vánoce s tamními věřícími (foto).

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.