Navzdory novému lockdownu britské kostely zůstávají otevřené

7.1.2021 

Londýn. S potěšením a jistým zadostiučiněním přijal kardinál Vincent Nichols pravidla nového lockdownu. Ve Velké Británii platí od 5. ledna opět přísná omezení. Premiér Boris Johnson je ohlásil na začátku týdne v souvislosti s šířením nové a nakažlivější varianty Covidu-19. Kostely a farnosti však tentokrát zůstávají otevřené.

Nový lockdown opět ochromil život na Britských ostrovech. Dovoleny jsou pouze základní nákupy, zaměstnání, která nelze vykonávat z domova, či přemísťování ze zdravotních důvodů. Všechny školy pokračují v distanční výuce. Na rozdíl od předchozích lockdownů však zůstávají otevřeny kostely pro bohoslužby, dovoleny jsou také svatby a pohřby, byť za asistence omezeného počtu věřících a dodržování zdravotnických norem.

„Pravidelné praktikování naší víry v Boha je osvědčeným zdrojem jak osobní houževnatosti tak i služby věnované potřebným. Tato houževnatost a kontinuita služby jsou za těchto obtížných okolností zásadně důležité“ – píše ve svém prohlášení kardinál Nichols, který v minulosti otevřeně kritizoval vládní restrikce. „Jsem rád, že nebyla zavedena žádná opatření, která by bránila nebo omezovala tento nezbytný zdroj energie pro společné dobro. Katolické farnosti budou pokračovat ve službě svým místním komunitám,“ napsal předseda Biskupské konference Anglie a Walesu.

Své zklamání oproti tomu vyjádřili skotští biskupové. Tamní vláda totiž rozhodla o uzavření všech míst kultu od pátku 8. ledna do pondělí 1. února. Jak biskupové uvádějí, neexistují žádné důkazy o tom, že by kostely byly ohniskem nákazy, a zavedené restrikce se tedy jeví jako  „svévolné a nespravedlivé“.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.