Smutek v čínském episkopátu

9.1.2021 

Čína. Agentura Papežských zahraničních misií Asia News  přinesla zprávu o úmrtí (5.1.) významné postavy čínského episkopátu, emeritního biskupa Josefa  Cung Chuaj-te (Zong Huaide). Zemřel ve věku 99 let, ale podle čínského počítání, které zahrnuje také devět měsíců před narozením, mu táhla již stovka. Byl jedním z prvních biskupů, kterého v roce 1985 jmenoval Svatý stolec bez vědomí čínské vlády. Biskupské svěcení přijal v roce 1987 v rodné diecézi San-jüan (Sanyuan) v provincii Ša-an-si (Shaanxi) a v roce 1992 dosáhl také uznání svého jmenování u státních úřadů, čímž se stal průkopníkem smířčího postoje ke státní moci v Číně. O pět let později se mu podařilo vycestovat do Itálie a v Římě jej přijal papež Jan Pavel II. Jako diecézní biskup sloužil do roku 2003, tedy do svých 81 let, kdy Svatý stolec přijal jeho rezignaci. Biskup Cung se narodil 22. června 1922 v katolické rodině jako čtvrté z pěti dětí ve vesničce Wu-kuan-fang (Wuguanfang) nedaleko města San-jüan. Vstoupil do semináře a v roce 1949 byl vysvěcen na kněze. V roce 1961 mu bylo znemožněno vykonávat kněžskou službu a musel nastoupit do zemědělské výroby. O čtyři roky později byl zatčen a odsouzen na 14 let do tábora nucených prací. Roku 1980 byl propuštěn a směl se vrátit do farnosti ke kněžské službě. Po svém biskupském jmenování sloužil ve své rodné diecézi 26 let. Vážili si jej jak oficiální, tak tzv. podzemní kruhy čínských katolíků. Když v roce 1992 dosáhl státního souhlasu ke své duchovenské službě diecézního biskupa v San-jüan, mohl zde založit seminář a pozvedl náboženský život. Diecéze, která má 4 miliony obyvatel, čítá 35 kněží, 100 řeholních sester a 40 tisíc pokřtěných. San-jüan je starobylé město z 5. století po Kristu, a evangelium zde bylo hlásáno poprvé v 17. století.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.