Vatikán o peněžních převodech do Austrálie: chybná čísla

13.1.2021 

Vatikán. „Svatý stolec bere na vědomí výsledky revize, kterou nařídil a která byla provedena Finančním a dozorčím úřadem Svatého stolce (ASIF) a Finanční agenturou australské vlády (AUSTRAC), i značnou nesrovnalost, o níž dnes informoval australský tisk, ohledně  finančních převodů Vatikánu do Austrálie v letech 2014 až 2019. Jde o částku 9,5 milionů a nikoli 2,3 miliardy australských dolarů (1,8 miliardy USD). Peněžní částky se týkaly určitých smluvních závazků a běžné správy finančních zdrojů. Svatý stolec při této příležitosti vyjadřuje respekt vůči státním institucím a spokojenost ze spolupráce příslušných úřadů,“ tolik dnešní sdělení tiskového střediska Svatého stolce. Na sklonku loňského roku se v médiích mluvilo o gigantických finančních transakcích, ke kterým mělo dojít v uvedených letech, takže Australská biskupská konference vznesla dotaz na příslušné státní úřady ve svojí vlasti i ve Vatikánu (viz zpráva ZDE).

Milan Glaser

Copyright © 2003-2021 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.