V Německu pokračuje debata o asistované sebevraždě

26.1.2021 

Berlín. V německé evangelické církvi neustává diskuse o možnosti asistované sebevraždy v církevních nemocnicích, k níž vyzvali tři přední evangeličtí teologové (Reiner Anselm, Isolde Karle a Ulrich Lilie). Zamítavé stanovisko k profesionálnímu doprovodu při sebeusmrcení naopak vyjádřili teolog a etik Wolfgang Huber (česky vyšla např. jeho “Etika”, Vyšehrad 2013)  spolu s Peterem Dabrockem, bývalým předsedou Německé rady pro etiku, nezávislého poradního grémia spolkové vlády a sněmu.

Oba teologové se v příspěvku pro list „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ vyslovili pro úctu k důstojnosti každého člověka, která zavazuje k tomu, “nakolik je to za dané situace možné a přiměřené, abychom jej chránili před krokem k sebevraždě, a to poskytnutím dobré péče, jak pastoračně, tak zdravotnicky”. Špičkové pastorační a medicínské profese se vyznačují ochranou života: “Tato povolání, stejně jako ošetřovatelství, zahrnují doprovázení v umírání, avšak nikoli přivození smrti”. Podle evangelických teologů Hubera a Dabrocka nelze z případů sebevraždy, spojených s osobní zodpovědností, vyvozovat pravidlo. Právo na sebeurčení a soužití s druhými lidmi jsou nedílně propojeny, od čehož by církve neměly odhlížet.

Dodejme, že proti účasti evangelických zdravotnických institucí na asistované sebevraždě se vyjádřil také nynější předseda Rady německých evangelických církví, biskup Heinrich Bedford-Strohm: “Aktivní ukončení lidského života pro nás není normální opce. Existují hraniční situace, za kterých se lidé rozhodují pro sebevraždu, avšak sebevražda je vždy něco tragického, je to porážka. Cítím se zavázán ochraně života”, zdůraznil pro evangelickou tiskovou agenturu (epd). Představitel německých evangelíků přitom poukázal na shodné mínění s katolickou církví: “Ekumenický souhlas o mnoha etických otázkách je větší, než se to někdy popisuje. Při zamítání dopomoci k smrti jsme dokonce dosáhli velice širokého konsenzu. Ochrana života je pro nás přednostní, aniž bychom retušovali mezní situace” (FAZ, 25.1.2021, ekd.de).

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.