Papež: Globalizace není uniformita

2.2.2021 

Vatikán. “V integrální ekologii se snoubí sociální spravedlnost s ochranou planety. Pouze za takové pokory ducha jednou spatříme naprostou porážku hladu a společnost založenou na trvalých hodnotách, které nebudou plodem pomíjivé a dílčí módy, nýbrž dobra a spravedlnosti”, píše papež František účastníkům pátého setkání Fóra domorodých národů, které v Římě pořádá Mezinárodní fond pro rozvoj zemědělství, jedna ze specializovaných institucí OSN, sídlících v italské metropoli.

Římský biskup potvrzuje blízkost církve domorodým národům a úsilí o spolupráci, v němž se projevuje “přesvědčení, že globalizace nemůže být uniformitou, která nedbá na různorodost a vnucuje nový typ kolonialismu”. Podle papeže je naopak nutné “vytvářet alternativy, vycházející ze solidarity, aby se nikdo necítil opomíjen, ale ani zpupně řízen směrem, který se považuje za jediný správný”. František poukazuje na členitost a obohacení, plynoucí z různorodosti, díky nimž společenství mezi národy vzkvétá a nabývá nové životnosti.

Jedná se tedy o “podporu takové rozvoje, jehož prostředkem a cílem by nebyla spotřeba, nýbrž který skutečně bdí nad životním prostředím, naslouchá mu, učí se od něj a zušlechťuje ho”. Papež doufá, že římské setkání přinese bohaté ovoce lásky k světu, “který chceme všichni společně budovat a odevzdat budoucím pokolením jako poklad, a nikoli jako shluk odpadků”. Z toho důvodu, píše Svatý otec, “věnujeme pozornost tomu, co všem prospívá a co nám umožní, abychom za sebou v tomto světě zanechali stopu altruismu a velkorysosti, aniž by nás zraňovala pozemská imanence, drtila duchovní prázdnota, ochromovalo na sebe orientované vědomí či rmoutil individualismus”.

V závěru papež žehná domorodým společenstvím a děkuje Mezinárodnímu fondu pro zemědělský rozvoj, že se ujímá lidí, kteří žijí v nejvíce stísňujících oblastech planety, které však zkrášluje krása pocházející z úcty k přírodě, dílu Pánových rukou.

 

 

 

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.