Mezi vírou a rozumem není rozpor

5.3.2005 

Hlavní událostí III. Evropského dne vysokoškoláků bylo modlitební bdění, které končí v době našeho večerního vysílání ve Vatikánské aule Pavla VI. Jménem Sv. otce mu předsedal kardinál Camillo Ruini. Televizní přenos zajistil spojení s osmi evropskými katedrálami v Bari, Berlíně, Bukurešti, Kyjevě, Lisabonu, Madridu, Tiraně a Záhřebu, a s dvěma mariánskými poutními místy ? v Londýně a v Janově. Poselství Svatého otce evropským vysokoškolákům přednesl kardinál Ruini:

Jan Pavel II. ujišťuje shromážděné studenty o své blízkosti srdcem i modlitbou. K tématu letošního dne vysokoškolských studentů ?Intelektuální hledání jako cesta k setkání s Kristem? Svatý otec dodává:

?Mezi vírou a rozumem není rozpor. Ukazuje to už zkušenost sv. Tří Králů, kteří přišli do Betléma vedeni oběma dimenzemi lidského ducha: inteligencí, která zkoumá znamení, a vírou, která vede ke sklonění před tajemstvím. Na dlouhé a namáhavé cestě hledání Mesiáše nestačil rozum, aby dosáhli cíle, potřebovali také víru ve znamení hvězdy. Naděje a toužebné přání Králů nevyzněly do prázdna. Hledali dítě Ježíše v Betlémě a když se ocitli před Ním, inteligence potřebovala víru, aby v onom pokorném Synu člověka rozpoznali očekávaného Mesiáše, ohlášeného proroky ve Starém Zákoně.
Drazí mladí, nechte se vždy vést touhou objevit pravdu o své existenci. Víra a rozum ať jsou dvěma křídly, která vás donesou ke Kristu, pravdě Boží a pravdě lidské. V něm naleznete pokoj a radost. Kristus ať je středem celé vaší existence. To je mé nejupřímnější přání, které všem ze srdce předávám a doprovázím svou modlitbou.?

V závěru Svatý otec svěřil studenty mateřskému vedení P. Marie, která učí následování Ježíše až ke Kříži i k radosti ze Vzkříšení. Všem požehnal a popřál předem k velikonocům a k cestě směrem k setkání v Kolíně nad Rýnem.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.