Esemesky pro Jana Pavla II.

17.4.2005 

Otec, přítel, svědek, vůdce

?Karol byls naším Mojžíšem, my pak lid putující ke Kristu. Věřící, který ztrácel víru.
Gianfranco Frigerio

V roce 1997 Bůh povolal k sobě mého milovaného manžela. Myslela jsem si, že zešílím, ale pak jsem viděla, jak jsi s úsměvem a pokorou vzal za ruku svět, a tak jsem vzala za ruku své dva synky a našla sílu jít dál. Díky! Shůry nad námi bdi a obejmi mého manžela. Od nynějška, kdykoliv budu uchvácena stvořením, budu na ně hledět také za tebe a chválit Boha, jak jsi ho chválil Ty, Svatý Otče.
Titti

?Mám 14 let, vstoupila jsem do společenství let a Kolín nad Rýnem měl být mým prvním Světovým setkáním mládeže s Petrovým nástupcem. Bude to mimořádné jít na to setkání, ale jistě mi bude chybět úchvatný Svatý Otec, prostě ?jednička?, kterého jsem díky Bohu měla možnost poznat a který mě jednou ve velkém zástupu pohladil?.
Agnese Losavio

Měla jsem 15 let, když Tě zvolili. Nemohla jsem tě vidět. Pak jsem odpověděla na Boží volání. 3.5.1998 ses dotkl mé ruky. Můj názor na kněze se změnil. Tolik jsem plakala. Našla jsem Otce církve, ale také pozemského otce. Díky, mám tě ráda.
Elvíra

Volala jsem Tě a tys mi odpověděl: Karol díky! Ochraňuj mě až ke dni mého návratu k Otci.
Rosa Carraciuolo

Modleme se, aby nám naše nebeská Matka pomáhala dávat vyrašit v našich srdcích semeni naděje a lásky, které nám dal náš Svatý Otec.
Marek

Po setkání s ním spolu s tisíci mladých v Loretu, v Římě, Bologni, Tridentu a Torontu, poneseme papeže ve svém srdci také do Kolína nad Rýnem. Díky za všechno, čemu nás učil.
sourozenci Barbora a Maxim z Tridentu

Vybráno z italského deníku Avvenire. Připravil: Josef Koláček

Česká sekce RV

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.