265. papežem se stal kardinál Joseph Ratzinger. Přijal jméno Benedikt XVI.

19.4.2005 

19. duben se navždy zapíše do dějin a to nejen do dějin Katolické církve. Dnes byl 265. papežem zvolen německý kardinál, Joseph Ratzinger. Nový papež přijal jméno Benedikt XVI.

Volbu potvrdil v 17.58 bílý dým nad Sixtinskou kaplí ve Vatikánu. O něco později se rozezněly také zvony Baziliky sv. Petra. Rozehnaly i ty poslední pochybnosti shromážděného davu na Náměstí svatého Petra.

V 18.42 z centrálního balkonu Auly Blahoslavenství zazněl hlas kardinála protodiakona Jorge Arturo Mediny Esteveze z Chile: "Annuntio vobis gaudium magnum: habemus Papam!" Na náměstí zaduněl mohutný jásot.

Benedikt XVI. se pak obrátil k jásajícímu davu první improvizovanou promluvou: ?Po velkém papeži Janu Pavlu II. kardinálové vybrali mne, prostého a pokorného dělníka na vinici Páně. Těší mě, že Pán dokáže pracovat a jednat i s nedostatečnými nástroji. Především se ale svěřuji vašim modlitbám. V radosti Krista Zmrtvývstalého, v důvěře v jeho trvalou pomoc, vykročme dále. Pán nám pomůže a Maria, Jeho nejsvětější Matka stojí po našem boku. Děkuji!? řekl nový Svatý otec a udělil všem přítomným první požehnání Urbi et Orbi (městu i světu).

Joseph Ratzinger se narodil 16. dubna 1927 (před třemi dny slavil ještě jako kardinál své 78. narozeniny). Když mu bylo 26 let, zahájil svou vědeckou práci, jako přednášející dogmatické a fundamentální teologie. Mimo jiné byl profesorem v Bonnu a Münsteru. 24. března 1977 ho papež Pavel VI. jmenoval arcibiskupem metropolitou Mnichova a Freisingu a brzy nato, na konzistoři 27. června téhož roku, ho povolal do kardinálského sboru.

25. listopadu 1981 ho Jan Pavel II. pověřil vedením Kongregace pro nauku víry. Navíc se stal předsedou Papežské biblické komise a Mezinárodní teologické komise.

Kongregace pro nauku víry a její prefekt mají za úkol bdít nad čistotou víry. Vypovídá se ve věcech, které se týkají učení církve a a katolické morálky. Kromě těchto obtížných povinností, kterým se od r. 1981 kardinál Ratzinger muset věnovat, se dále zabýval teologickou reflexí a opublikoval celou řadu knih a článků. S velkým zájmem se setkala jeho kniha ?Úvod do křesťanství? (Brno 1991).

Když 16. dubna 2002, při příležitosti svých 75. narozenin, jak předepisuje kanonické právo, složil do rukou Jana Pavla II. abdikaci, nechal ho tehdejší papež dále v úřadu.

Jan Regner

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.