Třetí den 1. zahraniční cesty Benedikta XVI.: Vigilie

21.8.2005 

Už od včerejšího dopoledne proudily zástupy mladých lidí na pláň Marienfeld, na Mariino pole u Kolína nad Rýnem. Tam začal přesně v poledne hudební program. Vystoupily například skupiny Kelly-Family, Take 6, nebo sólisti Judy Bailey, Montserrat Martí, Moya Brennan a další.
Po 20 hodině čekalo na Benedikta XVI. 700 tisíc mladých lidí, pocházejících, jak uvedli organizátoři, ze 193 zemí světa, to znamená, že není stát, který by neměl na Světovém setkání mládeže zastoupení. Doprovází je 700 biskupů a 10 tisíc kněží.
Pahorek, na kterém byl postaven Papežský oltář osvětilo 12 tisíc pochodní, hořící světlem přineseným z Betlémské jeskyně, ze Svaté země.
Vigílii, která vyvrcholila eucharistickou adorací, doprovázelo mnoho symbolických gest: zástupci mladých přinesli na pódium s oltářem Kříž Světových dní mládeže, Papež posvětil zvon, který dostal jméno Jan Pavel II. Následovala taneční vystoupení a svědectví mladých lidí o jejich osobní cestě hledání Boha.
Světový den mládeže v Kolíně nad Rýnem doprovází perikopa z Matoušova evangelia o Klanění Tří Králů. ?Vešli do domu a uviděli dítě s Marií jeho matkou; padli na zem a klaněli se mu.?

Ve své promluvě Benedikt XVI. ukázal pouť Tří Mudrců z Východu, jako cestu hledačů pravdy, těch, kdo žízní po právu a spravedlnosti. Nebyli to ovšem utopisti a snílci, věděli, že kdo chce změnit svět, musí mít moc ? proto podle dávných proroctví hledali krále, hledali v královském paláci.

?Nový Král, před kterým padli na zem a klaněli se mu, se velmi lišil od jejich očekávání. Dozvěděli se tedy, že Bůh je jiný, než si ho obvykle představujeme.?

Tři Králové museli změnit své představy o moci o Bohu i o člověku. Jejich poznání ovšem nebylo nezávazným konstatováním ? bylo začátkem cesty k jejich vnitřní proměně. Jejím prvním projevem, viditelným znakem je právě gesto klanění.

?Nyní se ale musí učit, že toho nemohou dosáhnout jednoduše tak, že budou ze shora, z trůnu vydávat rozkazy. Nyní se musí učit dávat sebe sama ? žádný menší dar by tomuto Králi nestačil. Nyní se musí učit, že jejich životy mají být v souladu s tímto božským způsobem vykonávání moci, se způsobem bytí, který je vlastní Bohu. Musí se stávat lidmi pravdy, spravedlnosti, dobroty, odpuštění a milosrdenství. Nebudou se už ptát: K čemu mi tohle může být? Nýbrž budou se ptát: Jak já mohu sloužit Boží přítomnosti ve světě? Musí se učit ztrácet svůj život a tak jej znovu nalézat.?

Benedikt XVI. načrtl dále před mladými, shromážděnými k nočnímu bdění na pláni Marienfeld, obraz těch, kdo pokračovali v pouti, kterou zahájili Tři mudrci z východu. Jsou to světci, lidé zasažení Kristovým světlem. Právě tito lidé, kteří nasadili sebe sama a mnohokrát vyváděli lidstvo z temných údobí dějin, jsou jedinými pravými reformátory, protože jedině od Boha může přijít rozhodující obrat, pravá revoluce ? zdůraznil Papež.

?V minulém století jsme zažili revoluce, jejichž společným programem bylo nečekat už nic od Boha, vzít osud světa zcela do vlastních rukou. A tak se stalo, jak jsme viděli, že se lidská a částečná hlediska stala absolutním měřítkem orientace. Absolutizace toho, co není absolutní, nýbrž relativní se nazývá totalitarismus. Neosvobozuje člověka, naopak bere mu jeho důstojnost a zotročuje ho. Svět nemohou zachránit ideologie, ale jedině obrácení k živému Bohu, který je naším Stvořitelem, zárukou naší svobody, zárukou toho, co je opravdu dobré a pravdivé?.

V závěru Svatý otec promluvil o církvi. O církvi, která je velkou rodinou Boží, napříč všemi kontinenty, kulturami a národy. Její pravá tvář se ukazuje ve světcích, ale je v ní také mnoho lidské nedokonalosti:

"Papež Jan Pavel II., který nám v mnoha blahoslavených a svatých ukazoval pravou tvář církve, také neváhal požádat o odpuštění za to, co špatného se stalo v dějinách kvůli jednání a slovům lidí církve. Tak i nám ukazuje náš pravý obraz a povzbuzuje nás, abychom se - se všemi svými nedokonalostmi a slabostmi ? připojili k průvodu svatých, který má počátek ve Třech Králích z Východu".

Příběh Tří Králů není dávno minulou historií, končil svou promluvu při včerejší vigílii Svatý otec. ?Ve svaté hostii je Ježíš před námi a mezi námi. Stejně jako tenkrát je tajemně obestřen mlčením a odkrývá pravou Boží tvář... zve nás na vnitřní pouť, která se na nazývá adorace.?

Celý text promluvy Benedikta XVI. na sobotní vigilii naleznete ZDE

Johana Bronková

Copyright © 2003-2021 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.