Biskup V. Malý obdržel cenu za obranu lidských práv

16.10.2005 

Dnes, po modlitbě Anděl Páně, Benedikt XVI. předal Osvětimskou cenu Jana Pavla II. za obranu lidských práv laureátům první edice: pražskému světícímu biskupovi, Václavu Malému a panu Stefanovi Wilkanowiczowi z Krakova.
Osvětimská cena Jana Pavla II. za obranu lidských práv byla ustanovena s cílem šířit poselství pokoje a lidských práv, jak je zemřelý papež hlásal při své první návštěvě v bývalém koncentračním táboře Auschwitz-Birkenau během své první pouti do Polska, 7. června 1979.
Čestný titul ?Laureata Osvětimské ceny Jana Pavla II.? je přiznáván osobám, které se v praxi významně přičinily k šíření lidských práv, pokračují a tvůrčím způsobem rozvíjejí odkaz Jana Pavla II. v různých odvětvích lidské činnosti.
Slavnostního předání v Apoštolském paláci se zúčastnil předseda poroty, kardinál Frantiszek Macharski, dále představitelé místní správy Osvětimi a Malopolska, a velvyslankyně Polské republiky u Svatého Stolce, Hanna Suchocká.
Připomeňme ještě složení komise, která první laureáty ceny Jana Pavla II. vybírala: Polsko reprezentoval Władysław Bartoszewski, Českou republiku - kardinál Miloslav Vlk, Maďarsko ? Imre Kertesz, dalšími členy komise byli Juan de Dios Vial Correa z Chile, Sergiej Kovaliov z Ruska, Mary Robinson z Irska, a arcibiskup Desmond Tutu z Jihoafrické republiky. Komise zahájila svou činnost už roku 2003, ihned poté, co Svatý stolec podpořil iniciativu a dal organizátorům právo dát ocenění jménem Jana Pavla II.

Pražský pomocný biskup Václav Malý se narodil roku 1950, kněžské svěcení přijal roku 1976 a na biskupa byl vysvěcen v roce 1997.
V roce 1977 podepsal ?Chartu 77?, rok na to se stal členem Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. V lednu 1979 přišel o státní souhlas k výkonu kněžské služby, a od května do prosince toho roku byl ve vězení za protistátní činnost. V letech 1980-86 pracoval jako topič v kotelnách pražských hotelů. V letech 1981-82 byl mluvčím ?Charty 77?. V roce 1989 v době převratu byl mluvčím Občanského Fóra. V roce 1990 se vrátil ke kněžské službě nejprve jako administrátor kostela sv. Gabriela v Praze, pak v letech 1991-96 jako farář u sv. Antonína. V roce 1996 byl jmenován pražským světícím biskupem. Biskupské svěcení přijal 11. ledna 1997.
Stefan Wilkanowicz byl více než 30 let (1957-1994) šéfredaktorem polského měsíčníku ?Znak?. V současné době je předsedou nadace křesťanské kultury téhož jména a pokračuje ve spolupráci s časopisem. Vystudoval Vysokou technickou školu ve Varšavě a filosofii na Katolické universitě v Lublinu. Pracoval jako inženýr, učitel v kněžském semináři kongregace marianistů a jako publicista kromě ?Znaku? také v ?Tygodniku Powszechnym?. Angažuje se v křesťansko-židovském dialogu. Je mimo jiné členem Výboru polské biskupské konference pro dialog s judaismem, viceprezidentem mezinárodní rady státního muzea v Osvětimi-Březince a je členem rady tamního Centra dialogu a Modlitby. Rediguje internetový magazín ?Forum. Żydzi-Polacy-Chrześcijanie.?

Na tiskové konferenci biskup Malý poděkoval za udělení Osvětimské ceny. O jejím významu řekl:

Pro mě samotného má tři významy. Bohužel, v křesťanské Evropě měl být vyhlazen židovský národ, a právě na tomto místě ta cena, která se k tomu váže, může naplňovat naději a budoucnost tím, co zemřelý papež Jan Pavel II. řekl: ?Starší bratři ve víře?. Já spojuji tuto cenu s nadějí dobře vnímat, že my křesťané navazujeme na zjevení Hospodina ve vyvoleném národě a skutečně, aby budoucnost byla i námi křesťany vnímána jako ta, že jsme mladšími bratry ve víře. To mně velmi oslovuje.

Jako druhý bod biskup Malý připomněl jedinečný význam první encykliky Jana Pavla II. ?Redemptorum hominis? pro obranu lidských práv.

Otázka lidských práv zde byla poprvé výrazným způsobem integrována do reflexe vykoupení a to mne i mé křesťanské přátelé v Chartě 77 velmi oslovilo, ta snaha, aby každý člověk se mohl rozvinout k obrazu Božímu.Takže cenu spojili i se svou křesťanskou vírou, a zdroj obrany lidských práv vychází z toho základního zdroje, tedy, z vykoupení Ježíše Krista.

Jako třetí bod zdůraznil biskup Václav Malý přínos Poláků k návratu svobody ve střední a východní Evropě.

Já bych vám, polští přátelé, chtěl poděkovat, protože polský národ byl první národ, který rozbil monolit komunistického bloku. To, že dneska žijeme ve svobodě, v Evropě, je z velké části zásluha Poláků, kteří se nedali zotročit, kteří toužili po svobodě a byli ochotni přinést oběti. Takže pro mě ta cena je spojena nejen s Osvětimi, ale s polským národem jako takovým a je znamením, že touha po svobodě se nedá ničím zastavit, i když to stojí oběti. Otázka obrany lidských práv je často cestou křížovou, cestou utrpení, ale právě my křesťané můžeme toto utrpení, tuto křížovou cestu nést Kristem. Po Kříži přišlo vzkříšení a proto věřím, že autentické úsilí o obranu lidských práv má naději, že pravda se jednou prosadí.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2020 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.