Poselství Benedikta XVI. účastníkům sympozia o duchovní hudbě

5.12.2005 

Svatý otec dnes adresoval pozdravné poselství účastníkům sympozia o duchovní hudbě prostřednictvím prefekta Kongregace pro liturgii a svátosti kardinála Francise Arinze.
?Vaše setkání souzní s přáním mého ctihodného předchůdce Jana Pavla II., který v rukopisu ke stému výročí motu propria ?Tra le sollecitudini? žádal vaši Kongregaci, aby věnovala stálou pozornost využití duchovní hudby v liturgii. Já toto jeho přání opakuji a vyzývám všechny ctitele sakrální hudby, aby pokračovali v započaté cestě.? - uvedl Svatý otec ve svém poselství. Zájem Svatého otce o duchovní hudbu je obecně známý. Například 21.října, na závěr koncertu klasické hudby v aule Pavla VI., hovořil Svatý otec o důležitosti hudby pro duchovní život.

V rámci Sympozia, které dnes zorganizovala Kongregace pro liturgii a svátosti, dnes vystoupilo šest odborníků, kteří hovořili o různých aspektech současné podoby sakrální hudby. Prezident papežského ambroziánského ústavu, prof. Compagnini, hovořil o biblických a patristických východiskách pro liturgickou hudbu. Jean-Marie Bodou z Kamerunu si všímal aktuální otázky využití posvátné hudby pro inkulturaci a dotkl se problematiky používání gregoriánského chorálu v misijních zemích. Po přednesení příspěvků následovala diskuse, během níž se hovořilo například o významu sboru při slavení liturgie. V závěrečném shrnutí pak kardinál Francis Arinze vyzval účastníky sympozia, aby se ve svých zemích snažili motivovat skladatele k nové tvorbě liturgické hudby v národních jazycích.

?Posvátná hudba musí souznět s velikostí liturgického dění, kdy se slaví tajemství Krista, a musí ji charakterizovat duch modlitby, krása a důstojnost. V žádném případě nesmí ustoupit lehkosti, povrchnosti nebo spektakulárnosti.?

Petr Cekota

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.