Od multi-religiozity k inter-religiozitě

13.12.2005 

Ve španělském Bilbao se dnes končí mezinárodní kongres o dialogu mezi kulturami a náboženstvími. Setkání se z podnětu mezinárodního hnutí Pax Romana zúčastnili zástupci křesťanů, židů, islámu, také hinduisté, budhisté a další víry a konfese. Hovořilo se o globalizaci, migraci, multikulturních výzvách současnosti. Výsledek setkání přibližuje sekretář kongresu Gaspar Martinez:

"Nemůžeme mít společnost složenou z mnohosti kultur a náboženství, kdy každá z nich se uzavírá do svého ghetta. To je sice multi-kulturní a multi-náboženská společnost, ale je třeba přejít dále ? přejít od ghetta k systému vztahů, od multi-kulturality k inter-kulturalitě a inter-religiozitě. Neznamená to opustit vlastní kulturu či víru. Transcendentí hodnoty naší víry nás uvádějí k Bohu, k Absolutnu, a toto Absolutno nás má také vyvést z vlastního egoismu, překonat naši omezenost, neboť pouze ti, kteří znají Absolutno, tedy Boha, mohou nabídnout ruku a snažit se poznat druhého, bližního, neznámého??.

Petr Cekota

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.