Benedikt XVI. na návštěvě ve Vatikánském rádiu

3.3.2006 

Hodinu a půl strávil dnes v sídle Radia Vatikán papež Benedikt XVI. Krátce po 11 hodině uvítali vzácného hosta před vchodem generální ředitel P. Federico Lombardi, ředitel programu P.Andrzej Koprowski a technický ředitel A. Gasbarri. Svatý otec se pak výtahem svezl do 4.patra, kde požehnal pamětní tabulku věnovanou kardinálu Karolu Wojtylovi, který zde před svým zvolením na Petrův stolec poskytl řadu rozhovorů. Vzápětí na to usedl Benedikt XVI do křesla za mikrofon a pozdravil posluchače živého vysílání těmito slovy pronesenými bez přípravy:

?Drazí bratři a sestry, srdečně zdravím posluchače a posluchačky Radia Vatikán a přeji jim radost a pokoj v Kristu. Je to pro mne velká radost, že mohu být zde. Chtěl bych popřát všem, kdo mne v této chvíli poslouchají, že se mohou cítit účastníky tohoto velkého dialogu pravdy. Ve světě telekomunikačních prostředků, jak víme, nechybějí protikladné hlasy. O to více je potřebné, aby existoval tento hlas, který chce být k dispozici Kristově pravdě, a tak se dávat také do služby pokoji a usmíření ve světě.?

Následovala návštěva v dalších studiích a jazykových sekcích, kterých je ve 4 patrové budově kolem 40. Po krátké zastávce a modlitbě v kapli Zvěstování Páně ve druhém patře pak Svatý otec prošel i prvním poschodím, kde navštívil společně redakci slovenského a českého vysílání.

Dojmy redaktorů české a slovenské sekce ze setkání s papežem najdete ve zvukovém záznamu pořadu ZDE.

Následovalo velmi srdečné a neformální přijetí v polské sekci:

"Jako projev vděčnosti a ocenění jsme pro vás připravili 91 úryvků, které jste pronesl polsky.
Kompaktní disk jsme nadepsali Bene-detto in polacco, dobře řečeno v polštině. Vaše svatosti, můžete říci něco našim posluchačům, kteří očekávají váš příjezd do Polska?"

Ano, v květnu pojedu do Polska. Jsem velmi rád, že mohu jet do země velkého a milovaného papeže, Jana Pavla II. Znám Wadowice, město, kde se narodil, a nyní se tam vrátím a obnovím si vzpomínku na tuto velkou osobnost, uvidím polský lid, který v mnoha těžkých dobách prokázal sílu ve víře a dal příklad celé Evropě a všem, je to pro mne velká radost.

V sále Marconi si pak Benedikt XVI. poslechl pozdravný projev ředitele P. Federica Lombardiho, který mimo jiné řekl:

Jsme rádi, že můžeme pracovat v Radiu Vatikán, je to úkol, který nám byl svěřen na vinici Páně, který plním každý den, vlastně každý den a noc, nepřetržitě už desítky let, s nadšením a vytrvalostí??

Svatý otec pak přečetl své poselství určené všem zaměstnancům rádia, kterých je celkově asi 400.
Svatý otec zmínil počátky vysílání Radia Vatikán, spojené s vědeckými objevy Guglielma Marconiho a s pastorační naléhavostí, kterou pociťoval Pius XI., když 12. února 1931 zahájil vysílání. Ocenil přínos, který rozhlasová stanice Svatého stolce plnila během 2.světové války a také v období studené války, když vysílání ve východoevropských jazycích pomáhalo národům trpícím pod nadvládou komunistického režimu. Stejně velkou důležitost pak mělo Vatikánské rádio také při šíření učení II.Vatikánského koncilu. Papež také ocenil technologický vývoj, k němuž Radio během své historie prošlo až do současného šíření programů také prostřednictvím satelitu a internetu prakticky do celého světa.

?Drazí přátelé, za toto všechno musíme děkovat Pánovi, a současně jej také prosit, aby vás i nadále provázel při vaší práci. Obracejte se na něj těmi slovy, které jsou napsány na průčelí vaší budovy: ?Adsis Christe, eorumque aspira laboribus, qui pro tuo nomine certant ? Ochraňuj nás, Kriste, a inspiruj ty, kdo v námaze bojují za tvé jméno.? Ano! Váš boj je ?dobrý boj za víru?, slovy apoštola Pavla (1 Tim 6,12), za to, aby se rozšířilo Kristovo evangelium. Ten spočívá, jak se píše ve vašem Statutu, v tom, že se ?ohlašuje svobodně, věrně a s účinností křesťanské poselství a spojuje se centrum katolického světa s různými zeměmi světa: šířením hlasu a učení Římského biskupa a informováním o aktivitě Svatého Stolce, tak se stává ozvěnou katolického života ve světě, a aktuální problémy předkládá ve světle církevního učení a ve stálém ohledu na znamení doby.?
Je to právě toto poslání, které zůstává stále aktuální, přestože se během doby mění okolnosti a způsoby jeho aktualizace. Ano, Radio Vatikán již dnes není jediným hlasem, který se šíří z jediného místa, jako to bylo za časů Marconiho. Je to spíše sbor hlasů, který rezonuje ve více než 40 jazycích a vstupuje do dialogu s různými kulturami a náboženstvími, je sborem hlasů, který se ubírá cestami éteru díky elektromagnetickým vlnám a šíří se a zůstává vepsána do uzlových bodů telekomunikační a informační sítě, která obepíná celou planetu.?

Na závěr promluvy pak papež popřál všem pracovníkům rozhlasu, aby pokračovali ve svém misijním úsilí a nezapomínali, že k jeho naplnění je třeba nejen profesionální a technické zdatnosti, ale i duch modlitby a přilnutí k učení církve. Na závěr pak udělil všem své apoštolské požehnání, které je určeno zároveň i všem posluchačům Radia Vatikán.

Zvukový záznam z návštěvy papeže Benedikta XVI. v české a slovenské sekci Vatikánského rozhlasu si poslechnětě ZDE.

Petr Cekota

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.