Papež jmenoval nového pomocného biskupa v Cáchách

16.3.2006 

Svatý otec přijal rezignaci pomocného biskupa německé diecéze Aachen Karla Regera z důvodu dosažení kanonického věku. Zároveň jmenoval novým pomocným biskupem této diecéze patera Johannese Bündgense, dosavadního faráře v Heimbachu.
Mons. Bündgens se narodil v Eschweileru 2.dubna 1956. Studoval filosofii a teologii na papežské univerzitě Gregoriana. Na kněze byl vysvěcen v roce 1980 v Římě, později pokračoval v doktorském studiu na téže univerzitě. Po různých pastoračních úkolech v diecézi Aachen se stal v roce 2001 duchovním správcem farnosti sv.Klementa v Heimbachu.

Petr Cekota

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.