Španělští biskupové chtějí zvýraznit přítomnost eucharistie v praktickém životě

3.5.2006 

Nový pastorační plán na příští pětileté období schválila španělská biskupská konference. V tomto období se španělští biskupové chtějí více zaměřit na hlavní neuralgické body španělské církve, a to je nedostatečné předávání víry mladým generacím, dezorientace mnoha věřících v základních otázkách, úbytek kněžských povolání a chudoba liturgického a svátostného života v mnoha farních komunitách.

Dokument k posílení důrazu v těchto otázkách nese název ?Já jsem chléb Života? a jeho hlavní myšlenkou je zvýraznit přítomnost eucharistie v praktickém životě španělské církve. Biskupové rovněž připomínají dvě hlavní události, které poznamenají začátek a konec nového pastoračního plánu, a těmi jsou Světové setkání rodin ve Valencii letos v červenci a Eucharistický kongres v roce 2010.

Petr Cekota

Copyright © 2003-2023 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.