Kongregace pro nauku víry se vyjádřila ke kauze P. Maciela

19.5.2006 

Tiskové středisko Svatého Stolce vydalo prohlášení ke kauze zakladatele kongregace Kristových Legionářů. 86-ti letý P. Marcial Maciel Degollado, byl obviňován ze strany bývalých členů kongregace ze sexuálního zneužívání. Po desetiletech vyšetřování se ke kauze vyjádřil kompetentní vatikánský úřad. Tiskové prohlášení citujeme v plném zněmí:

„Od roku 1998 přicházela na Kongregaci pro nauku víry obvinění, která už byla částečně zveřejněna, proti P. Marcialovi Macielovi Degollado, zakladateli Kongregace Kristových Legionářů, v deliktech vyhrazených exkluzívně kompentenci tohoto Úřadu. V roce 2002 P. Maciel zveřejnil prohlášení, ve kterém odmítl obvinění a vyjádřil pobouření nad urážkami, které utrpěl ze strany některých bývalých členů kongregace Kristových Legionářů. V roce 2005 P. Maciel odstoupil z důvodu věku z úřadu Generálního představeného Kongregace Kristových Legionářů.
Všechny tyto záležitosti byly předmětem zralého zkoumání ze strany Kongregace pro nauku víry, a na základě normy Motu Proprio Sacramentorum sanctitatis tutela vydané 30. dubna 2001 Božím Služebníkem Janem Pavlem II., tehdejší prefekt Kongregace pro nauku víry, kardinál Joseph Ratzinger, nařídil vyšetřit obvinění. Mezitím došlo ke smrti papeže Jana Pavla II. a zvolení kardinála Ratzingera novým Pontifexem.
Po podrobném studiu výsledků šetření, Kongregace pro nauku víry pod vedením nového prefekta, kardinála Williama Levady, rozhodla „s ohledem na pokročilý věk a nepříznivý zdravotní stav P. Maciela“ upustit od kanonického procesu a vyzvala P. Maciela k životu modlitby a pokání v ústranní a k tomu, aby se vzdal jakékoliv veřejné služby. Svatý otec toto rozhodnutí schválil.
Bez ohledu na osobu Zakladatele, chvályhodný apoštolát Kristových Legionářů a Sdružení Regnum Christi, si zaslouží uznání."

V reakci na uvedenou zprávu Svatého Stolce Kongregace Kristových Legionářů ve zvláštní nótě odpověděla, že P. Maciel znovu "potvrdil svou nevinnost". Zdůrazňuje nicméně, že bude jako vždy respektovat v duchu víry a poslušnosti rozhodnutí Svatého Stolce.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.