Španělský zákon chce rozhodovat od kdy je embryo embryem

25.10.2006 

Španělští biskupové podrobili ostré kritice návrh zákona o biomedicínském výzkumu, který otvírá cestu klonování lidských embryí. Církev bez váhání podporuje vědu a techniku, která slouží lidskému životu, ? píší biskupové ? nemůže ale podpořit zavádění legislativy namířené proti lidské důstojnosti.

Návrh zákona o bioetickém výzkumu, schválený španělskou radou ministrů, připouští techniky tzv. terapeutického klonování. Zvlášť nepřijatelný je článek definující 14. den po oplodnění, jako okamžik, kdy je teprve ?produkt? oplodnění uznán za ?embryo?. Podle navrhovaného zákona není tzv. pre-embryo nijak chráněno a může být používáno ve výzkumu jako kterýkoliv jiný předmět. Biskupové se odvolávají na ?zdravý rozum? zákonodárců a upozorňují, že ?návrh zákona je v rozporu se základními etickými principy.?

Johana Bronková

Copyright © 2003-2023 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.