Kardinál Schönborn kázal o Mozartovi

19.11.2006 

V neděli dopoledne v bazilice sv. Petra skončil festival sakrální hudby a umění, jehož benefaktory pozdravil Benedikt XVI. ve svém anglickém pozdravu při polední modlitbě Anděl Páně. O důstojné zakončení se postarala Vídeňská filharmonie, která doprovodila Mozartovou Korunovační mší, nedělní eucharistickou liturgii, které předsedal vídeňský arcibiskup kardinál Schönborn, který během homilie mimo jiné řekl:

?Hudba - tato mluva tónů, byť v takové dokonalosti, jaká je slyšet v hudbě Mozartově - je zajisté řečí analogie, obrazů a metafor, tak jako každá jiná lidská mluva. Když se svatý Tomáš Akvinský krátce před svou smrtí ocitl v extazi, řekl pak že, všechno, co napsal mu připadá jako stébla slámy ve srovnání s tím, co spatřil, a odložil pak pero již navždy. Jak překrásné tedy musí být nebe, pokud ta nejdokonalejší věc, kterou člověk byl schopen stvořit ? a i to pouze jako dar milosti ? pokud ta nejdokonalejší věc není ničím jiným než předtuchou vidění Boží slávy jako v zrcadle??

Milan Glaser

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.