Nedělní Eucharistie je pilířem života církve

1.12.2006 

V kontextu náboženské lhostejnosti a sekularizace je nutné klást velký důraz na svatost Dne Páně a účast na nedělní Eucharistii. Papež o tom píše v listu kard. Francisovi Arinzemu, prefektu Kongregace pro liturgii a svátosti, u příležitosti dnešního sympozia, věnovaného nedělní mši svaté. Benedikt XVI. připomíná, že neděle je den, ve kterém Kristus vstal z mrtvých a setkává se u stolu se svými učedníky, aby jim dával sebe sama. Eucharistie je tedy základním pilířem neděle i celého života církve. Svatý otec přeje účastníkům sympozia, aby jejich setkání přispělo k obnovení křesťanského smyslu neděle v pastoraci i v životě věřících.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2021 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.