Benedikt XVI. jmenoval nového arcibiskupa Varšavy

6.12.2006 

Benedikt XVI. dnes přijal od Varšavského arcibiskupa kard. Josefa Glempa jeho nabídku zřeknutí se úřadu z důvodu dovršení věkové hranice 75 let podle kánonu 401 Kodexu církevního práva, ale ponechává mu na další tři roky titul polského primase. Na místo metropolitního arcibiskupa Varšavy Benedikt XVI. jmenoval Mons. Stanislava Wojciecha Wielguse, dosavadního biskupa z Płocku.

Nový Varšavský arcibiskup Mons. Wielgus se narodil 23. dubna 1939, kněžské svěcení přijal 10. června 1962 a biskupem byl jmenován 24. května 1999. Mons. Wielgus je odborníkem na dějiny středověké filosofie. Věnoval se plně akademické činnosti na filosofické fakultě Katolické univerzity v Lublinu, kde zastával po tři období funkci jejího rektora, a v letech 1973-1975 vyučoval na Institutu Martina Grabmanna Univerzity v Mnichově. Je konzultorem Vatikánské Kongregace pro katolickou výchovu.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.