Polští biskupové: Církev se pravdy nebojí

13.1.2007 

?Církev se pravdy nebojí, dokonce ani když je to pravda, která je pro nás těžká a za níž se stydíme, když je bolesné ji přiznat. Jsme hluboce přesvědčeni, že pravda osvobozuje,? píší polští biskupové ve svém listu adresovaném všem věřícím. Ten bude čten zítra ve všech katolických chrámech v Polsku.

Dopis věřícím je nejdůležitějším plodem včerejšího mimořádného zasedání Stálé rady Polské biskupské konference. Celkem 45 biskupů ze všech diecézí o lustracích jednalo od rána až do pozdního odpoledne. Gdaňský arcibiskup Tadeusz Goclowski už před začátkem zasedání otevřeně přiznal médiím, že se osobně přiklání k lustracím v církvi. Přestože podle agenturních zpráv byl pravděpodobně na zasedání přítomen nejméně jeden biskup, který s komunistickou státní bezpečností spolupracoval, vyjádřili se polští biskupové ve svém dopise pro objektivní vyšetření všech podobných případů katolických duchovních.

V listu nejprve biskupové připomněli události posledních dní, především pak rezignaci msgr. Stanislava Wielguse na úřad varšavského metropolity poté, co byly v médiích zveřejněny dokumenty o jeho spolupráci se Službou bezpečnosti (SB). Ty se nacházejí v archivu polského Institutu národní paměti a postupně se zpracovávají. A tak se dá očekávat, že se v budoucnosti objeví další důkazy o spolupráci jednotlivých duchovních s polskou tajnou službou.

Biskupové ve svém dopise ocenili, že se msgr. Wielgus ke spolupráci přiznal a omluvil se za to, že ublížil církvi. Děkují mu za to, co pro církev udělal a přejí si vyšetření otázky jeho spolupráce s SB a ?plné objasnění pravdy?.

?Jen kritická a účinná analýza všech dostupných zdrojů nám pomůže se přiblížit k pravdě. Každé jednostranné čtení dokumentů, které jsou dílem národu a církvi nepřátelských funkcionářů represivního aparátu komunistického státu, může vážne ublížit lidem, zničit vazby společné důvěry a ve svém důsledku se může stát posmrtným vítězstvím nelidského systému, v kterém jsme museli žít,? uvádí se v listu. Nesmí se zapomínat, že materiály kompromitují především jejich autory. Biskupové zároveň připomínají, že celá polská církev byla v době komunistického totalitarismu ?oázou svobody a pravdy?.

Biskupové také vyzývají ?všechny církevní osoby, duchovní i laiky, aby pokračovali ve zpytování svědomí ze svého jednání v době totalitarismu.? Polští církevní hodnostáři nechtějí podle svých slov ?vstupovat do svatyně svědomí žádného člověka?. Povzbuzují však všechny k tomu, ?aby bylo učiněno vše pro konfronaci s pravdou eventuálních faktů a ? pokud je to nutné ? bylo by správné přiznat a vyznat viny.? Z tohoto důvodu biskupové vyjádřili přání, aby se Popeleční středa 21. února stala pro polské duchovní dnem modlitby a pokání.

V listu biskupové apelují také na polské politiky. Nechtějí aby používání dokumentů ?vedlo k porušování práv lidské osoby a ponížení jeho důstojnosti, ale také aby existovala možnost materiály potvrdit před nezávislým soudem.?

Podle mluvčího polských biskupů Józefa Klocha se nechce církev sama materiály SB zabývat, je ovšem ochotna pomoci tam, kde je třeba, aby byly objektivně prošetřeny. Biskupové věří, že tato zkouška nakonec přispěje k obnově církve v Polsku.

Jan Regner

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.