Benedikt XVI. se setkal se členy Světové konference sekulárních institutů

3.2.2007 

Benedikt XVI. přijal asi 400 představitelů různých sekulárních institutů, kteří se ve Vatikánu účastní sympozia k 60.výročí apoštolské konstituce Provida Mater Ecclesia. Benedikt XVI. ve své promluvě poukázal na to, že tato apoštolská konstituce Pia XII. z roku 1947, která dala ?teologicko-kanonický statut zkušenosti, která uzrála v církvi během předchozích desetiletí? nebyla jen ?koncovým bodem určitého vývoje, ale spíše počátkem rozkvětu nového způsobu zasvěceného života?, v němž se projevuje ?jeden z nesčetných darů Ducha Svatého, který tak provází putování Církve.?

Nežádá se po vás zakládání zvláštních forem života, apoštolského nasazení, sociálních intervencí, pokud ne těch, které se mohou zrodit v osobních vztazích, pramenech prorockého bohatství. Stejně jako kvas, který prokvasí celé těsto (srv. Mt 13,33), je také váš, často tichý, skrytý, ale vždy konstruktivní a povzbuzující život schopný rodit naději. Místem vašeho apoštolátu je proto vše lidské, nejen uvnitř křesťanského společenství, kde je podstatným vztah naslouchání Slovu a svátostného života, z něhož živíte svou křestní identitu, nýbrž také a zejména v občanské komunitě, kde se tento vztah uskutečňuje při hledání obecného blaha, když jste pomocí dialogu se všemi povoláni dosvědčovat křesťanskou antropologii, která je smysluplnou nabídkou ve společnosti zmatené a dezorientované multi-kulturním a multi-náboženským klimatem, který ji poznamenává.

Přicházíte z různých zemí, z různých kulturních, politických i náboženských situací, v nichž žijete, pracujete, stárnete. Ve všech buďte hledači Pravdy, lidského zjevení Boha v životě. Je to cesta dlouhá, jejíž přítomnost je neklidná, ale jejíž výsledek je jistý. Zvěstujte nádheru Boha a jeho stvoření. Podle Kristova příkladu buďte poslušní lásce, buďte muži e ženami umírněnými a milosrdnými, schopnými putovat po cestách tohoto světa a konat přitom dobro. Blahoslavenství pokládejte do středu svých životů v protikladu k lidské logice, aby byla vyjádřena bezpodmínečná důvěra v Boha, který chce mít člověka šťastným. Církev vás také potřebuje, aby mohla naplnit své poslání. Buďte tedy semeny svatosti rozesetými plnými hrstmi v brázdách dějin.

Řekl mimo jiné Benedikt XVI. představitelům sekulárních institutů.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.