Kard. Barragan jmenován papežským legátem Světového dne nemocných v Seoulu

3.2.2007 

Benedikt XVI. jmenoval svým zvláštním vyslancem na slavnosti 15. Světového dne nemocných v Seoulu předsedu Papežské rady pro pastoraci ve zdravotnictví, kardinála Javiera Lozana Barragana. Světový den nemocných připadá na 11. února, den památky Panny Marie Lourdské. Letošní Světový den nemocných je zaměřen na nemocné s nevyléčitelným postižením.

Svatý Otec pověřuje kardinála, aby byl jeho hlasem a interpretem církevní nauky o pastoraci nemocných. ?Potěš a utěš všechny naším Apoštolským požehnáním,? píše ve jmenovacím dekretu. ?Kéž Tě na cestách provází sám milosrdný Vykupitel, který se jak slovy, tak skutky navždy připodobnil nemocným, slabým a bezmocným.?

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.