Benedikt XVI. se setkal s biskupy-přáteli komunity Sant´Egidio a hnutí Fokoláre

8.2.2007 

Benedikt XVI. se ve čtvrtek dopoledne setkal se skupinou biskupů, tvořenou 110 biskupy-přáteli Komunity Sant´Egidio a 80 biskupy-přáteli hnutí Fokoláre. Biskupové-přátelé hnutí Fokoláre se v Římě účastnili pravidelného každoročního setkání, pořádaného letos na téma: Kristus ukřižovaný a opuštěný ? světlo v kulturní noci, zatímco biskupové-přátelé Komunity Sant´Egidio se účastnili IX. sympozia na téma Globalizace lásky. Vedle katolických biskupů z různých zemí, mezi nimiž byl také pražský arcibiskup Miloslav kardinál Vlk, bylo na audienci v Klementinském sále apoštolského paláce přítomno také několik pravoslavných biskupů. Ve své promluvě Svatý otec poukázal na důležitou roli církevních hnutí a připomněl setkání s představiteli všech církevních hnutí o loňské vigilii Seslání Ducha Svatého.

?Tehdy jsem řekl věřícím, kteří přišli z různých částí světa na svatopetrské náměstí, že mnohotvárnost a jednota charismat a služeb jsou v životě Církve neoddělitelné. Duch Svatý chce mnohotvárnost hnutí ve službách jediného Těla, kterým je Církev. A uskutečňuje to skrze službu těch, které určil k tomu, aby spravovali Církev: biskupů ve společenství s Petrovým nástupcem. Tato jednota a mnohost, která je v Božím lidu, se v určitém smyslu projevuje i dnes při setkání s tolika biskupy, blízkými dvěma různým církevním hnutím, vyznačujících se velkým misijním nasazením. Vaše hnutí dosvědčují radost z víry a krásu křesťanské existence uprostřed západního světa, poznamenaného relativistickou kulturou.?

?Ze společenství mezi biskupy a jednotlivými hnutími může vyplynout mocný podnět k obnově úsilí Církve při hlásání a dosvědčování Evangelia naděje a lásky ve všech částech světa. .. Drazí přátelé, původní bratrství, které existuje mezi vámi a hnutími, s nimiž vás pojí přátelství, vás vede k tomu, abyste společně ?jedni nesli břemena druhých?, jak radí apoštol, zejména pokud jde o evangelizaci, lásku k chudým a věc míru. Kéž Pán činí vaše duchovní a apoštolské iniciativy stále plodnějšími. Provázím vás svou modlitbou a s radostí uděluji Apoštolské požehnání vám, zde přítomným, hnutí Fokoláre a Komunitě sant´Egidio, a věřícím, kteří jsou svěřeni do vaší pastorační péči.?

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.