Biskupové Apulie u Benedikta XVI.

12.3.2007 

Ve Vatikánu dnes pokračovala návštěva italských biskupů ad limina Apostolorum. Benedikt XVI. se dnes setkal s první skupinou biskupů z regionu Apulie v čele s arcibiskupem Lecce Mons. Cosmo Francesco Ruppim. Apulie je nejvýchodnějším krajem Itálie; skládá se z 19. diecézí a žije v něm 4 miliony 200 tisíc obyvatel, kterým slouží celkem 2 500 řádových i diecézních kněží. Mons Ruppi pro Vatikánský rozhlas při této příležitosti řekl:

?Přinášíme papeži především svoji věrnost, máme radost z toho, že se s ním můžeme setkat nejprve osobně jeden po druhém a potom společně při generální audienci na náměstí sv. Petra. Přinášíme věrnost celé Apulie, religiositu, starobylou historii kraje obráceného k Východu a vyznačujícího se silným ekumenickým podnětem. Přinášíme však i naše bolesti a problémy. Problémy mladých, kterým je těžké se přiblížit, problémy rodiny, které se týkají našeho úsilí, různé sociální problémy, od nezaměstnanosti mladých po nezaměstnanost intelektuálů, ale také naše naděje. Církev v Apulii je dějištěm četných aktivit, které dovolují doufat, že poselství, s nímž se k nám papež obrátil ve Veroně, již bylo přijato a stává se pastoračním programem.?

Na téma rodiny, o které se teď v Itálii hodně mluví v souvislosti s vládním návrhem zákona o volném partnerském soužití, včetně homosexuálního, arcibiskup Ruppi řekl:
?Zkušenost říká následující: obyvatelstvo našeho kraje si nedělá starosti se zákonem o partnerském soužití této menšiny, která si jinak zasluhuje respekt. Církev nikoho neodsuzuje. Znepokojivé je naopak to, že se političtí představitelé starají o to, jak uzákonit volné partnerství a přitom reálně zanedbávají hluboké problémy rodiny: těžkosti mladých lidí, kteří chtějí uzavřít sňatek, nesnáze s bydlením, nájmy, nedostatečnými rodinnými příjmy a nedostatečnou ochranou skutečné rodiny! V rodinách žije 22 milionů obyvatel! My doufáme, že političtí představitelé se pozastaví a zváží to, co je naléhavější a důležitější, a co je naopak méně důležité.?

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.