Benedikt XVI. se setkal s Italským svazem řemeslníků

31.3.2007 

Benedikt XVI. se dnes v aule Pavla VI. setkal s představiteli a členy Italského Svazu řemeslníků, který byl založen roku 1946 a který ? jak řekl Svatý otec ? ?nepochybně přispěl k vybudování moderního Italského státu?. Na setkání, kterého se účastnilo více než 5 tisíc osob, se ve své promluvě Benedikt XVI. zamýšlel na světem práce, který je v dnešní době - jak řekl ? ?středem rozsáhlých a také stále rychlejších a složitějších sociálních změn. Pokud kdysi řemeslo evokovalo něco starobylého,? podotknul Benedikt XVI, ?pak dnes je spíše výrazem určité autonomie, kreativity a personalizace produkce a služeb?. Papež se pak pozastavil u biblické perspektivy práce a poukázal na to, že ?práce je součástí prvotní situace člověka stvořeného Bohem, a třebaže se v důsledku hříchu prarodičů stala ?namáhavou a těžkou?, zůstala její ?hodnota v božském plánu i přesto nezměněna?.

?Církev věrna Božímu Slovu nepřestává poukazovat na princip, podle kterého ?práce je pro člověka a ne člověk pro práci? (Laborem exercens,6). Neúnavně tak hlásá primát člověka nad dílem jeho rukou a připomíná, že všechno musí směřovat k pravému pokroku lidské osoby a obecného blaha: kapitál, věda, technika, veřejné prostředky i samotné soukromé vlastnictví.?
?
?Rád bych při této příležitosti připomněl, co v této souvislosti praví
Kompendium sociálního učení Církve: ?práce v malých a středních podnicích, řemeslná a námezdní práce mohou být příležitostí k tomu, aby se pracovní prostředí stalo lidštějším jednak možností navázání pozitivních osobních vztahů ve společenství menšího rozsahu a jednak nabízenými příležitostmi větší iniciativy a podnikavosti?.?
?
?Drazí přátelé,
Pokračujte vytrvale a snaživě v pěstování a doceňování kultury řemeslné produkce, schopné uvést do života velké příležitosti k vyváženému ekonomickému pokroku a setkání mezi lidmi a národy. Kéž je vaší snahou - jakožto křesťanů - žít a dosvědčovat ?Evangelium práce? a při tom mít na paměti, že Pán volá všechny pokřtěné ke svatosti prostřednictvím každodenního zaměstnání. V této souvislosti jsou známa slova světce našich dnů Josemaria Escrivá, který řekl, že ?práce se tím, že ji přijal za svou Kristus, stala činností vykoupenou a vykupitelskou: není pouhým prostředím, ve kterém člověk žije, ale prostředkem a cestou ke svatosti, skutečností hodnou posvěcení a zároveň posvěcující
?.

Řekl Benedikt XVI. na setkání s Italským Svazem řemeslníků dnes dopoledne v aule Pavla VI.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.