Poklady východních Církví osvěcují i řešení problémů Západu

3.7.2007 

Nedávno jmenovaný prefekt Kongregace pro východní církve Mons. Leonardo Sandri, který se dnes ujímal svého úřadu inicioval v budově vatikánské kongregace konání symbolické ceremonie, která se konala ve zdejší kapli Matky Boží a během níž byla zapálena lampa na znamení solidarity s Církvemi a obyvateli zemí Středního východu. Přítomni byli velvyslanci a diplomaté z různých zemí Středního východu a Evropy. O smyslu této lampy, která má zůstat zapálena, dokud v zemích Středního východu nepřestanou konflikty a nedorozumění, hovoří pro Vatikánský rozhlas Mons. Sandri:

Kéž je znamením bdění, naší pozornosti, ale zejména naší modlitby, protože to je to, co můžeme dělat: modlit se, mluvit naší modlitbou, vyjádřit naši bezmocnost, naši nemožnost něco udělat a žádat Boha, aby za těchto okolností on sám jednal a přinesl pokoj. Myslím, že musíme přinejmenším probudit vnímavost nejen naší kongregace a těch, kteří patří k Východním církvím a pracují zde pro ně, ale i všech, kteří s námi tuto touhu po pokoji sdílí. Rád bych tedy, aby tato lampa symbolizovala naši plnou vnímavost k utrpením našich východních bratří, soužených válkou, rozdělením a atentáty.

Jaké priority před sebou vidíte jako prefekt Kongregace pro východní církve?
Je to zejména otázka společenství, bratrství se všemi, jak s církvemi Středního východu, ale také s Východní Evropy. Kongregace je všem nablízku a prostředky, které máme, se snažíme pomáhat z hlediska pastoračního i ekonomického, spolu se všemi těmi, kteří pomáhají nám, abychom mohli pomáhat. Dále se chci snažit především o to, aby naši západní bratři poznali všechny poklady východu, dovedli je ocenit a využít světla, které z nich vychází, k řešení svých vlastních problémů.

S jakou výzvou byste se obrátil ke všem křesťanům, pokud o zvýšení jejich vnímavosti pro potřeby Východních církví?
Pomyslete na Ježíše, pomyslete na Něho, který se narodil v oněch krajích, na to, že naši bratři z východních církví jsou dědici těch, kteří byli nejbližšími Ježíšovými učedníky a přáteli. Konejte konkrétní skutky pomoci a blíženské lásky pro východní Církve.

Říká nový prefekt Kongregace pro východní církve, Mons. Leonardo Sandri.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.