Benedikt XVI. připomněl vznešenou postavu patriarchy Teoktista

5.8.2007 

Vnitřní nádvoří, jež má kapacitu jen pár stovek lidí, nestačilo dnes pojmout všechny zájemce, kteří přišli do tohoto malebného městečka nad sopečným jezerem Albano, na tradiční setkání s papežem Benediktem XVI. Proto také po společné modlitbě Anděl Páně, vyšel Svatý otec i na vnější stranu papežského domu, aby pozdravil ty, kteří byli shromážděni na náměstí.

Hlavní promluva Benedikta XVI. v plném znění je ZDE

Po modlitbě Angelus a požehnání pak Benedikt XVI. ještě dodal:

?Rád bych nyní, několik dnů po odchodu Jeho Blaženosti Patriarchy Teoktista, oslovil představitele a věřící rumunské pravoslavné církve. Na pohřební obřady, které se konaly minulý pátek v patriarchální katedrále v Bukurešti, jsem vyslal jako svého zástupce předsedu Papežské rady pro podporu jednoty křesťanů, kardinála Waltera Kaspera, spolu s dalšími členy delegace. Rád bych s úctou a dojetím připomenul tuto vznešenou postavu Pastýře, který miloval svou Církev a pozitivně přispěl k rozvoji vztahů mezi pravoslavnými a katolíky, neustále povzbuzoval smíšenou mezinárodní komisi teologického dialogu mezi katolickou církví a pravoslavnou církví. Zřejmým svědectvím jeho ekumenického nasazení jsou také dvě jeho návštěvy u mého ctěného předchůdce Jana Pavla II. a přijetí, které pak Patriarcha připravil římskému biskupovi při jeho historické pouti do Rumunska v roce 1999. ?Nechť je věčná jeho památka? ? takto pravoslavná liturgická tradice končí pohřební obřady těch, kdo zesnuli v Pánu. Přijměme tuto invokaci za svou a prosme Pána, aby tohoto našeho bratra vzal do svého království nekonečného světla a udělil mu odpočinutí a pokoj, přislíbený věrným služebníkům Evangelia.?

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.