Přinášet světu evangelium vtělené, nikoli abstraktní

2.9.2007 

Benedikt XVI. před Angelus, po mši sv. v Loretu

Na závěr této eucharistické slavnosti, drazí mladí, recitujme modlitbu Anděl Páně v duchovním společenství se všemi těmi, kteří jsou s námi spojeni radiem a televizí. Loreto je po Nazaretu ideálním místem pro meditaci o tajemství Vtělení Boží Syna. Proto vás nyní všechny zvu vydat se myslí a srdcem do svatyně Svatého domu, mezi ony stěny, které podle tradice pocházejí z Nazareta, na místo, kde Nejsvětější Panna řekla Bohu ?ano? a ve svém lůně počala vtělené věčné Slovo.

Před rozpuštěním tohoto našeho shromáždění proto na chvíli ještě opusťme ?agoru?, fórum či náměstí a pomyslně vstupme do Svatého domu. Mezi náměstím a domem je vzájemný vztah. Náměstí je velkým, otevřeným místem setkání s druhými, místem dialogu, konfrontace; dům je však místem usebrání a vnitřního mlčení, kde v hloubi může být přijato Slovo. Aby bylo možné přinést Boha na náměstí, do fóra, je třeba jej niterně přijmout v domě jako Maria při Zvěstování. A naopak: dům je otevřen k náměstí. Naznačuje to i fakt, že Svatý dům v Loretu má tři stěny, nikoli čtyři: je to otevřený dům, otevřený ke světu, životu, i k této Agoře mladých Italů.

Drazí přátelé, je to pro Itálii velké privilegium, že tento půvabný kout kraje Marche chová svatyni Svatého domu. Buďte na to právem hrdi a využívejte to! V nejdůležitějších chvílích vašeho života přijďte alespoň v srdci sem mezi stěny Svatého domu duchovně se usebrat. Modlete se k Panně Marii, aby vám vymohla světlo a sílu Ducha svatého, abyste Božímu hlasu odpovídali naplno a velkodušně. Pak se stanete jeho pravými svědky na náměstí, na fóru, ve společnosti, a přinesete tam evangelium nikoli abstraktní, ale vtělené ve vašem životě.

Přeložil Milan Glaser

Česká sekce RV

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.