Papež pozdravil účastníky Světového setkání kněží cikánského původu

23.9.2007 

I dnes bylo Castel Gandolfo jako každou neděli zaplaveno poutníky, přicházející na setkání se Svatým otcem. Ten se objevil na balkóně papežské rezidence s nepatrným zpožděním, protože se vracel z pastorační návštěvy na římském předměstí Velletri.

PROMLUVA Benedikta XVI. je ZDE

Ještě před tím než přistoupil k obvyklým pozdravům poutníků v dalších jazycích Benedikt XVI. řekl:

V těchto dnes se konalo v Římě 1. Světové setkání kněží, jáhnů, řeholníků a řeholnic cikánského původu, organizované Papežskou radou pro pastoraci migrantů a pocestných. Srdečně proto zdravím jeho účastníky, kteří sledují Angelus z náměstí svatého Petra. Drazí bratři a sestry, kéž se téma vašeho setkání, totiž ?S Kristem sloužit cikánskému lidu? stává stále více realitou v životě každého z vás. Modlím se za to a svěřuji vás přímluvě Panny Marie.

Hned po té pak Svatý otec dodal:

Rád bych také připomněl, že v Itálii dnes Společnost sv. Vincence z Pauly pořádá kampaň proti analfabetismu, těžké sociální pohromě, která se stále postihuje mnoha lidí v různých částech světa. Přeji této iniciativě co největší úspěch a využívám této příležitosti, abych co nejsrdečněji pozdravil děti, chlapce a děvčata, kteří před nedávnem začali nový školní rok, a samozřejmě nezapomínám ani na jejich učitele. Všem přeji šťastný školní rok!

 

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.