Benedikt XVI. se setkal s Ukrajinskými biskupy latinského ritu

27.9.2007 

Benedikt XVI. se dnes setkal s ukrajinskými biskupy latinského obřadu na závěr jejich kanonické návštěvy ad limina. Celkem 7 biskupů latinského ritu vedl kard. Marian Jaworski, a pozítří k nim bude po biskupském svěcení ve vatikánské bazilice připočten i osmý, totiž Mons. Mieczyslav Mokrzycki, bývalý druhý osobní papežův sekretář.

Na Ukrajině žije přibližně 46 milionů obyvatel, z nichž 78 tvoří Ukrajinci, 17% Rusové. Většina obyvatelstva takřka 58% se nehlásí k žádnému náboženství, dalších 30% tvoří pravoslavní a 8,2% jsou katolíci obou ritů, tedy východního, byzantského a latinského, jenž je co do počtu výrazně nejmenší. Ukrajina je zemí vzniku tzv. řecko-katolické církve. Stalo se tak roku 1596, kdy spojením Polska a Litvy připadla velká část Ukrajiny pod jedinou vládu, a byla vytvořena tzv. Brest-litevská unie, tedy dohoda, na jejímž základě někteří pravoslavní biskupové vstoupili do společenství se Svatým stolcem, aniž by však měnili svou východní liturgickou tradici.
Dodnes žije největší počet řecko-katolíků, asi 5 milionů 200 tisíc právě na Ukrajině. Tato země však během 20.století prošla komplikovaným dějinným vývojem. Po 2.světové válce se navíc stala součástí Sovětského svazu a v důsledku toho byla zdejší řecko-katolická církev zrušena, hierarchie a mnoho věřících uvězněno a kostely zabaveny a dány do vlastnictví pravoslavné církvi. Tyto národnostně a ekumenicky komplikované vztahy tvoří historické pozadí dnešní Ukrajiny, která po rozpadu Sovětského svazu roku 1991 získala samostatnost a náboženský život se mohl vrátit do normálních kolejí. Složité jsou v této zemi také poměry pravoslaví, kde spolu žijí věřící ve třech odlišných církvích s vlastními hierarchiemi. Nesnadnou je však i situace v rámci samotné katolické církve obou ritů, tedy latinského a východního. Právě na to opět poukázal ve své promluvě Benedikt XVI., který řekl, že s potěšením vítá touhu latinského episkopátu po jednotě a spolupráci.

?S upřímnou radostí jsem se mohl seznámit s katechetickým, liturgickým, apoštolským a charitativním úsilím vašich diecézí, které směřuje k upevnění touhy po katolicitě a dává všem pokřtěným cítit se součástí jediného Kristova Těla. Vše pastorační úsilí, drazí bratři, se uskutečňuje na území, kde spolu žijí katolíci latinského a řecko-katolického ritu, spolu s dalšími věřícími, kteří spatřují důvod svého života v jediném Pánu Ježíši Kristu. Ani mezi katolíky není spolupráce vždycky snadná, takže je normální vyvstává-li odlišné vnímání tam, kde existuje odlišnost jednotlivých tradic. Jak ale nepovažovat za prozřetelnostní příležitost to, že koexistují dvě křesťanská společenství, která jsou v plnosti svých katolických tradic odlišná a obě chtějí sloužit jedinému Pánu a zvěstovat jeho evangelium? Jednota katolíků v různosti ritů, a snaha projevovat ji v každém prostředí ukazuje autentickou tvář katolické církve a vytváří velice výmluvné znamení i pro ostatní křesťany a pro celou společnost. Z rozboru situace, jak jste jej podali, vyplývá řada problemů, jejichž řešení vyžaduje nezbytný soulad v úsilí o obnovu hlásání evangelia. Dlouhá léta ateistické a komunistické nadvlády zanechala zřejmé stopy v nynějších generacích a zároveň představují výzvu, která je adresovány vám, drazí bratři, a právem stojí ve středu vašich starostí a pastoračních plánů.?

Kristova modlitba ve večeřadle Ut unum sint ? řekl dále Benedikt XVI. ukrajinským biskupům latinského obřadu ? zní v církvi stále jako výzva k neúnavnému hledání jednoty. Pokud se upevní společenství uvnitř jednotlivých katolických komunit, bude moci katolická církev jako celek snadněji vést plodný dialog s ostatními Církvemi a církevními společenstvími.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.