Alexij II. vystoupil na zasedání Rady Evropy

2.10.2007 

Moskevský patriarcha Alexij II. očekává po své návštěvě ve Francii posílení katolicko-pravoslavných vztahů. Nejvyšší představitel nejpočetnější pravoslavné církve navštívil Štrasburk. Setkal se s tamějším katolickým biskupem, vyslechnul koncert chrámových sborů a vystoupil na shromáždění Rady Evropy, kde mimo jiné poukázal na to, že odtržení od křesťanské morálky může způsobit zkázu starého kontinentu. ?Zruinování morálních norem může podlomit světonázor Evropana a přivést národy ke ztrátě duchovní i kulturní totožnosti a tím i samostatného místa v dějinách? ? řekl Alexij II. Moskevský patriarcha zdůraznil, že nejdůležitější politická koncepce Evropy jakou jsou práva člověka vznikla vlivem křesťanského učení o důstojnosti člověka, jeho svobodě a morálce. Ruský pravoslavný patriarcha poukázal na to, že oddělování práv člověka od morálky je pro evropskou civilizaci zhoubné. ?Lze to zaznamenat ve výskytu nového typu norem, které protiřečí tradiční morálce a také ospravedlňování nemorálních činů za pomoci práv člověka? ? dodal Alexij II. Pokud jde o možnost setkání s hlavou katolické církve, řekl Moskevský patriarcha v rozhovoru pro časopis Le Figaro, že ?setkání s papežem Benediktem XVI. rozhodně nepovažuje za vyloučené, ale že k němu patrně nedojde v průběhu nejbližších měsíců, ale spíše během 1 až 2 let?.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.