Mluvčí patriarchátu hodnotí pozitivně návštěvu Alexije II. ve Francii

6.10.2007 

Představitelé ruské pravoslavné Církve hodnotí návštěvu moskevského patriarchy Alexije II. ve Francii jako historickou, a to zejména jeho modlitbu v pařížské katedrále Notre Dame, která byla pro mnoho katolíků ?skutečným zjevením?. Pravoslavná modlitba v katolické katedrále byla velmi silným svědectvím pravoslaví ? řekl Vsevolod Čaplin, představitel odboru pro styk s veřejností Moskevského patriarchátu. V pařížské katedrále se podle jeho slov nacházelo okolo 9 tisíc lidí, většinou katolíků, ?kteří měli příležitost slyšet moudrostí a krásou naplněná slova pravoslavné liturgie ve francouzském jazyce?. Liturgii přenášely západní i ruské televizní stanice. ?Díky tomu se mohli mnozí upřímní katolíci dotknout duchovní síly pravoslavné tradice? ? dodal Čaplin. Shromáždění přijalo s uznáním slova Alexije II., který řekl, že ?Duchovní dědictví Francie musí být součástí nejen minulosti, nýbrž má být i základem budoucnosti?. Vsevolod Čaplin vyslovil hluboké přesvědčení, že ?liturgie a pravoslavné promluvy v místech, kde se modlí západní křesťané, jsou nejen možné, ale mají obrovský význam pro přibližování pravoslavné spirituality?. Pařížská zkušenost tak ukazuje na možnost vzájemného obohacování Východu a Západu. A možná přispěje i ke změně postoje, pokud jde o možnost setkání Svatého otce s moskevským patriarchou dosud podmiňované předcházejícím vyjasněním sporných bodů.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.