Mons. Mamberti : Bez náboženské svobody nemůže být mír

6.10.2007 

?Dialog na vyšší úrovni o mezináboženském a mezikulturním pochopením a spolupráci pro mír.? :tohoto tématu se týkala včerejší promluva arcibiskupa Dominiqua Mambertiho, sekretáře Svatého Stolce pro vztahy se státy, na 62. zasedáním Valného shromáždění OSN.
?Mír nemůže existovat bez pochopení a spolupráce mezi náboženstvími. Nemůže existovat pochopení a spolupráce mezi náboženstvími bez náboženské svobody.?:řekl mons. Mamberti a poznamenal, že náboženství je podstatně věc míru a absolutně se neslučuje s násilím a terorismem. Právě respekt k náboženské svobodě, podle něj, ?odmaskuje nároky jakýchkoliv teroristů, kteří náboženství využívají k ospravedlnění svých neospravedlnitelných činů.? ?Proto ochrana a podpora náboženské svobody, výrazu důstojnosti člověka,? vyzval mons. Mamberti, ?je nezbytný intenzivní čin Států, ale také povinnost samotných náboženství.

Podle modelu světového setkání náboženských vůdců v Assisi v letech 1986, 1993 a 2002, krátce po atentátech z 11.září 2001, povzbuzuje sekretář pro vztahy se státy k uspořádání mezináboženského setkání také na národní a místní úrovni. Tak bude možné naučit v různých komunitách programy výchovy k nenásilí, dialogu, respektu, odpuštění, spravedlnosti a také ke spolupráci na rozvoji a konkrétnímu přispívání k míru v místech konfliktu. ?V období, kdy se v některých oblastech vynořuje takzvaný střet civilizací, mají náboženství novou roli ? dát zazářit novým stezkám k míru, v jednotě spolupracovat se státy a mezinárodními organizacemi.

Markéta Šindelářová

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.