Benedikt XVI.: Buďte služebníky evangelní naděje

24.11.2007 

Benedikt XVI. dnes v bazilice sv. Petra předsedal veřejné konzistoři, při které jmenoval dvacet tři nových kardinálů. Foto - kard. Angelo Bagnasco.
Po liturgickém pozdravu Svatý otec slavnostně vyhlásil jména těch, které povolává, aby se stali součástí kardinálského kolégia. Jménem všech nově jmenovaných kardinálů pozdravil Svatého otce mons. Leonardo Sandri. Poté následovala bohoslužba slova, homilie Benedikta XVI., vyznání víry a všichni nový kardinálové složili přísahu Svatému otci.
Každý z nich pak před Petrovým nástupcem poklekl a ten jim předal kardinálský biret a jmenovací bulu, v níž přiděluje kardinálský titul nebo diakonii, což je příslušnost k určitému římskému kostelu na znamení jejich připojení k římskému kléru.
?Ti kdo nosí posvátný purpur mají být neohroženými svědky Krista a jeho evangelia ve městě Římě i v nejzazších oblastech světa?, zaznělo v latinské jmenovací formuli.

Seznam nových kardinálů je ZDE

Homilie Benedikta XVI. je ZDE

Po skončení konzistoře vyšel Svatý otec neplánovaně před baziliku, aby pozdravil zástupy věřících, kteří se už nevešli dovnitř a improvizovaně je také oslovil. V neděli dopoledne bude v bazilice sv.Petra Kristův náměstek spolu s novými kardinály koncelebrovat eucharistii, během níž jim Svatý otec předá kardinálské prsteny.

Markéta Šindelářová

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.