Není kultury bez náboženství, ani náboženství bez kultury

3.1.2008 

říká kard. Tauran

Evropská komise vyhlásila rok 2008 Evropským rokem dialogu mezi kulturami ve znamení motta ?Společně v různosti?. Iniciativa má upozornit na potřebu harmonického soužití Evropanů prostřednictvím chápání rozmanitého kulturního bohatství. Kardinál Jean Louis Tauran, předseda Papežské rady pro mezináboženský dialog v této souvislosti zdůrazňuje, že ?není kultury bez náboženství a náboženství neexistuje bez kultury? a vysvětluje v rozhovoru pro Vatikánský rozhlas, kam se v dialogu kultur řadí dialog mezináboženský:

Mezináboženský dialog je veden samozřejmě na rovině vztahu mezi člověkem a Bohem; tedy člověka, který si klade otázky o smyslu života, o smyslu smrti, o smyslu zla? Na této rovině spočívá mezináboženský dialog. Víra kromě toho hovoří o velikosti člověka, hovoří o humanismu, který neničí kulturu, nýbrž ji obohacuje. V mezináboženském dialogu je určitá pedagogie, která pomáhá uvědomovat si jednotu lidského rodu, důstojnost osoby a nutně ústí do požadavku odpuštění a vzájemného poznávání.

Magisterium papeže Benedikta XVI. o dialogu mezi vírou a rozumem nachází svůj vlastní rozměr v oblasti dialogu kultur a náboženství. Jak se to projevuje?
Papež řekl, že je třeba mít odvahu otevřít se rozumu, nepopírat rozum, ale otevřít se mu. Ve své Řezenské přednášce nám připomněl, že nejednat podle rozumu, nejednat podle Logosu protiřečí přirozenosti Boha. Jsme tedy prostřednictvím dialogu mezi kulturami a náboženstvími stále vedeni k objevování smyslu božství. Člověk není živ pouze chlebem, ale žije také kulturou a modlitbou. Nesmíme zapomínat, že jazykem náboženství je modlitba.

Jak by se dal syntetizovat vztah mezi vírou a kulturou dnes?
To je skutečně obrovská výzva. Papež Pavel VI., který byl mužem velké kultury, řekl bych humanista v klasickém smyslu slova, považoval separování kultury od Evangelia za největší drama naší doby. Myslím, že v tomto ohledu byl prorokem. Jsme povoláni smiřovat kulturu a víru a dávat našim současníkům objevovat, že potřebujeme víru, abychom žili dobře. Člověk, který se nemodlí, je ve svém lidství znetvořen. Člověk je totiž stvořen k modlitbě, k tomu, aby měl vztah s Bohem, aby žil v nadhledu vůči materiálním věcem a nacházel definitivní smysl na všechny velké otázky, které si klade. Myslím, že také v mezináboženském dialogu je důležité zdůrazňovat, že nakonec jenom modlitba může změnit srdce člověka. Jsme nakloněni zapomínat na to, že když se člověk modlí, když pokleká, ocitá se na své maximální úrovni. Tento zvláštní moment se musíme snažit chápat. Posláním všech náboženství je pohnout člověka k tomu, aby jednal spravedlivě, miloval milosrdenství a pokorně kráčel se svým Bohem, jak to v Bibli říká prorok Micheáš.

Kardinál Tauran komentoval iniciativu Evropské komise, jež letošní rok vyhlásila rokem dialogu kultur.

Přeložil Milan Glaser

Česká sekce RV

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.