Papež povolil předčasné zahájení beatifikačního procesu sestry Lucie z Fatimy

14.2.2008 

Zahájení diecézní fáze beatifikačního procesu sestra Lucie, jedné ze tří vizionářů z Fatimy, ohlásil včera večer v katedrále v portugalské Coimbře kardinál José Saraiva Martins, prefekt Kongregace pro svatořečení.
Proces tak začíná přesně tři roky po úmrtí karmelitky sestry Lucie a to díky dispensu, který v tomto případě Svatý otec udělil. Kanonické právo stanoví, že beatifikační proces smí začít až po pěti letech od úmrtí kandidáta. Dispens od této lhůty je vyhrazen Svatému otci. Udělení výjimky nemá vliv na vlastní proces blahořečení nebo svatořečení, který probíhá podle stanovených pravidel, pokud papež nerozhodne jinak.
Benedikt XVI. tuto možnost dispenzovat od pětileté lhůty využil už jednou a to v případě svého předchůdce na stolci sv. Petra Jana Pavla II. Jeho beatifikační proces byl zahájen 13. května ? na svátek Panny Marie Fatimské roku 2005 ?tedy 42 dnů po papežově úmrtí.

V tiskovém prohlášení Svatého Stolce se k tomu píše: ?Benedikt XVI. zohlednil žádost, kterou přednesl biskup Albino Mamede Cleto z Coimbry, a kterou podpořilo mnoho biskupů a věřících z různých částí světa a odvolal pětileté čekací období stanovené kanonickými předpisy (odst. 9 ?Normae Servandae?), a povolil, aby diecézní fáze procesu blahořečení karmelitky Lucie dos Santos začala tři roky po její smrti.?

Desetiletá Lucia de Jesus dos Santos poprvé uviděla Pannu Marii 13. května 1917 v Cova de Iria společně se svým bratrancem a sestřenicí Františkem a Hyacintou Marto, které za blahoslavené prohlásil už Jan Pavel II. při své návštěvě Fatimy v roce 2000. V pastoračním listu z 13. října 1930 prohlásil biskup Leirie-Fatimy, José Alves Correia da Silva, zjevení ve Fatimě za hodná víry a povolil veřejnou úctu. Od té doby je místní kostel cílem milionů poutníků z celého světa.

Lucie se narodila v roce 1907 v Aljustrel, v roce 1921 se přestěhovala do Oporta, ve 14 letech začala navštěvovat Školu sester sv. Doroty ve Vilar.
24. října 1925 vstoupila do Institutu sester sv. Doroty, žila v klášteře ve španělském Tuy nedaleko portugalských hranic, věčné sliby složila 3. října 1934, přijala jméno Sestra Marie od Bolestné Matky.
Do Portugalska se vrátila v roce 1946 a o dva roky později vstoupila do kláštera sv. Terezie v Coimbře, tak složila sliby jako bosá karmelitka a přijala jméno Maria Lucia od Ježíše a Neposkvrněného Srdce. Panna Marie a dítě Ježíš se jí zjevovali ještě i později po skončení fatimských zjevení.
V klášteře sv. Terezie také 13.února 2005 ve věku 97 let sestra Lucie zemřela.

Na sestru Lucii pro Vatikánský rozhlas vzpomíná biskup Antonio Augusto dos Santos Marto z Leiry ? Fatimy:

?Její hlavní ctností bylo to, že se stále snažila žít poselství v jeho jednoduchosti. Především byla zamilovaná do krásy Boha, jak čteme v jejích pamětech a jak to bylo vidět i na jejím životě. Žila jednoduše a zároveň radostně své zamilování do Boha a tím byla nakažlivá. Lidé to cítili a přicházeli, aby ji viděli a slyšeli, jak jen to bylo možné. To bylo zřetelné i na jejím pohřbu v Coimbře, kam ji přišlo doprovodit velké množství věřících.?

Markéta Šindelářová

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.