Nejvyšší izraelští rabíni ve Vatikánu

16.1.2004 

Jan Pavel II. dnes dopoledne přijal hlavní představitele Izraelského Velkého rabinátu: aškenázského rabína, Yona Metzgera, sefardského rabína, Shloma Amara, a generálního ředitele Velkého rabinátu, Odeda Wienera. Přijeli do Říma na zítřejší Koncert smíření mezi Židy, křesťany a muslimy. V Aule Pavla VI. ve Vatikánu bude provedena Druhá Mahlerova synfonie a ve světové premiéře mottetto Johana Harbisona ?Abraham?. Vystoupí hudebníci z amerického Pittsburgu a z Ankary pod taktovkou Gilberta Levina.

?V 25-ti letech svého pontifikátu jsem usiloval o rozšíření židovsko-katolického dialogu. Snažil jsem se o stále větší porozumění, úctu a spolupráci mezi námi,? řekl papež v projevu k rabínům.

Jan Pavel II. se dále zmínil o tom, jak velký význam pro něj měla cesta do Svaté země v jubilejním roce. Připomněl, že se během návštěvy mohlo v modlitbě a reflexi zastavit také v památníku holocaustu Jad Vašem a u západní zdi chrámu, nazývané Zeď nářků.

?Nesmíme šetřit úsilím o společné budování světa, ve kterém zavládne spravedlnost, pokoj a smíření všech lidí,? vyzval reprezentanty Velkého rabinátu Svatý otec.

Návštěva izraelských rabínů ve Vatikánu vzbudila zájem veřejnosti. Podle informací Izraelského velvyslanectví u Svatého stolce, židovští rabíni v rozhovoru s papežem hovořili o rostoucí vlně terorismu, namířeného proti nevinným a bránícímu ve smíření. Poděkovali také Svatému otci za ustanovení Dne judaismu v církvi.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.