Benedikt XVI. přijal biskupy Hondurasu

24.6.2008 

Benedikt XVI. dnes přijal členy biskupské konference Hondurasu v rámci kanonické návštěvy ad limina apostolorum. Tento středoamerický stát je rozlohou 1,5krát větší než Česká republika a žije tam 7,5 milionu obyvatel, z nichž 80% vyznává katolickou víru. V posledních letech působí i zde, zejména na pobřeží Karibského moře protestantské sekty. Existují tu také anglikánské společenství a baptisté. Od poslední návštěvy se Honduraská katolická církev mocně rozvinula ? tvrdí kard. Oskar Andres Rodriguez Maradiaga, arcibiskup Tegucigalpy, který byl spolu s dalšími čtyřmi biskupy v oddělených audiencích přijat Svatým otcem.

?Máme novou diecézi a o pět biskupů více. V minulém roce bylo obnoveno složení episkopátu a zaznamenali jsme velký počet kněžských povolání. Nyní máme celkem 180 seminaristů. V Hondurasu roste počet svěcených kněží a duchovenstva vůbec. Povědomí křesťanské existence doznalo obrody, stejně jako vztah k Božímu Slovu. Pokud jde o sekty byl jednou z příčin jejich šíření zejména nedostatek kněží. Některá společenství neměla kněze a kromě toho se rozšířilo hnutí tzv. ?delegátů Božího Slova?, což jsou důkladně připravení a zformovaní laici, díky nimž se podařilo mnohá společenství zachovat. Je jich kolem 30 tisíc a docházejí i do těch nejzapadlejších lokalit. Sekty působí velký lomoz a mají úspěchy. A přestože statistiky říkají, že tyto úspěchy nejsou zas tak velké, je to pro nás pobídka k intenzivnější pastorační práci a posilování víry prostřednictvím katecheze dospělých.?

Říká Honduraský kardinál Maradiaga.
Honduras byl od začátku 16.století do roku 1821 španělskou kolonií. Nyní tato země zápasí s vážnými hospodářskými problémy. Životní úroveň 70% obyvatel je pod prahem chudoby v důsledku růstu cen paliv a potravin, velkého zahraničního dluhu a také nízké produktivity práce. Narůstá také problém zločinnosti neplnoletých. Honduras má celkem 8 diecézí, tj. stejně jako Česká republika, ale pracuje v nich jen 425 kněží, což je přibližně 5krát méně než u nás. Na jednoho kněze v Hondurasu tak připadá 12 tisíc věřících.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.