Nový velvyslanec ČR u Svatého stolce


Zleva: velvyslanec P.Jajtner, J.Bronková a J.Sýkora

   Další