RadioVaticana.va

   20. 11. 2017

RSS  RSS zpráv  Podcast denní­ch pořadů       

Hlavní­ stránka

Zprávy

Svatý otec

Publicistika

Rozhovory

Homilie

Seriály

Speciály

Zvukový archiv

Denní programy


Redakce

Program

Frekvence

Fotogalerie

Technika

Historie

Kontakty


Anketa

Sleduji zprávy Vatikánského rozhlasu?

Poslechem na Rádiu Proglas.3639
Poslechem z webových stránek.2341
Četbou textů na webových stránkách.4134
Poslechem i četbou.2430


O webu

Rozhovory online

Rozšířené hledání­

Odkazy


Zasílání­ novinek

Nejčtenější­

Zednáři zůstávají exkomunikovaní, potvrdil italský biskup

Nekonsekventnost v životě věřících je zbraň používaná ďáblem

Papež vyzval k pokojné diskusi o konci pozemského života
Eeská provincie Tovaryšstva Ježíšova

Res Claritatis

Vysokoškolské katolické hnutí Eeská republika

Pastorace na webuKatolik.cz

KTF UK

Stránky pro animátory senioru

Návštěva papeže v České republice

 
Homilie

  

21.10.2011 

Zákon mimo zákon

Homilie k 30. neděli v mezidobí

Richard Čemus

Když se farizeové doslechli, že Ježíš umlčel saduceje, shromáždili se a jeden z nich, znalec Zákona, ho chtěl uvést do úzkých a zeptal se: „Mistře, které přikázání je v Zákoně největší?“ Odpověděl mu: „‘Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.’ To je největší a první přikázání. Druhé je podobné: ‘Miluj svého bližního jako sám sebe.’ Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“ ( Mt 22,34-40)

Na první pohled se zdá, že Ježíšova odpověď „Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí“ je pouhým zopakováním ethosu Starého zákona – dávat Bohu prvenství. No a „milovat svého bližního jako sami sebe“ je zdánlivě jen minimalistický požadavek spravedlnosti, něco jako „dělit se o čokoládu“...na polovinu. Dát ji druhému celou se ode mne nežádá. Kniha Exodus to převádí do praxe zcela konkrétně a uvádí i motivace: „Toto praví Hospodin: „Nesužuj přistěhovalce a neutiskuj ho, neboť sami jste byli přistěhovalci v egyptské zemi. [...] Půjčíš-li peníze někomu z mého lidu, chudákovi, který bydlí vedle tebe, ....nežádej od něho úrok. Vezmeš-li si jako zástavu plášť svého bližního, vrať mu ho do západu slunce. Je to pro něho jediná pokrývka, plášť pro jeho tělo. V čem by měl spát?“ ( Ex 22,20-26)

Je to ušlechtilé, ale bylo-li by to vše, co Ježíš chtěl říci, nepřekročil by meze Starého zákona a dokonce by ani neopustil pole všelidské moudrosti, jakou je například zlaté pravidlo „ nečiň jinému, co nechceš, aby bylo činěno tobě“. Co Ježíš říká, není nenáročný minimalismus, ale je vyvrcholením všech požadavků: staví totiž lásku k člověku na úroveň lásky k Bohu. Je tudíž nevídaně zavazující, neboť se stává novým přikázáním lásky totální: "Milujte se tak, jako jsem já miloval vás“, žádá od nás Pán a dodává, že „nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele.“(Jan 15,19; Jan 17, 21-23). Syn Boží sám vydává svědectví o této lásce, když se vydává dobrovolně na smrt pro naši spásu.

Dát život za druhého však nelze proto, že mi na vlastním životě nezáleží. Aby mohl člověk milovat druhého, totiž objevit jeho hodnotu, musí nejdříve přijmout sám sebe, objevit svou vlastní cenu. Jinak není skutečné lásky schopen. Ti největší egoisté se vlastně vůbec nemají rádi. Psychologie tu hovoří o bytostné potřebě člověka být milován zevnitř. Je to “cesta srdce” ktera jediná dovolí, abychom milovali svého bližního láskou božskou, neboť našla její zdroj ve svém vlastním srdci. Tím zdrojem je Duch svatý, který z hlouby každého lidského srdce volá Abba Otče!
Nemo dat quod non habet (Nikdo nemůže dát to, co nemá), říká staré scholastické pravidlo. Abychom mohli dát lásku, musíme ji nejdříve „mít“. A má ji ale jen ten, kdo se jí vzdal. Láska není tedy výkon, ale pokora se zdroji lásky ve mně otevřít.

Zde však je možná ten největší zádrhel. Najdeme jej už ve Starém zákoně. Přesto, že milovat Boha bylo první a logicky i nejdůležitější přikázání, jež vyjadřovalo smlouvu Boží s Jeho vyvoleným národem, pro řadového člověka nebylo vůbec jednoduché se v množství zákonů a přikázání, která řídila veškerou činnost a běh jeho života, orientovat. Tím, že Ježíš označil za největší přikázání milovat Boha celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí, vyjevil samotnou podstatu všech přikázání: vzdát se celý Bohu. Jakýkoliv zákon, který by nevycházel z tohoto prvního přikázání, by se tedy ocitl vlastně "mimo zákon". Z tohoto centra, "srdce" všech přikázání, Ježíš vychází, aby vyjevil zcela novou dimenzi této lásky, která je láskou Trojiční. „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, praví Pán, a můj Otec ho bude milovat, a přijdeme k němu.“ (....)

Sv. Ignác na závěr exercicií předkládá meditaci o lásce, v jejímž úvodu upřesňuje, že „všechna dobra a dary sestupují shůry“ (Duchovní cvičení č. 237). Vyvrcholuje tím cesta k cíli exercicií, kterou je „uspořádání vlastního života“ (Duch. cv. 1). Náš život je často neuspořádný ne proto, že jsme slabí, ale proto, že hledáme zdroj života tam, kde není. Není jím láska lidská, avšak ta nás může k tomuto zdroji dovést. To je ta poslední a hlavní motivace lásky k bližnímu: vede-li jej k Bohu, totiž k tomu, aby uvěřil, že je Bohem milovaný a bude tudíž spasený.

(Ž 18) „Miluji tě, Hospodine, má sílo, – Hospodine, má skálo, mé útočiště, zachránce můj! Můj Bože, má skálo, na niž se utíkám, – můj štíte, rohu mé spásy, ochrano má! – Budu vzývat Hospodina, jemuž náleží chvála, – a od svých nepřátel budu vysvobozen. Ať žije Hospodin, požehnána buď moje Skála, – sláva buď Bohu, mému spasiteli! – Veliká vítězství jsi popřál svému králi, – dáváš přízeň svému pomazanému.

Alexandr Ischenko: Kristus a učedníci

 odeslat článek     vytisknout článek


Hlavní­ stránka | Zprávy | Svatý otec | Publicistika | Rozhovory | Homilie | Seriály | Speciály | Zvukový archiv | Denní programy
Redakce | Frekvence | Fotogalerie


Copyright © 2003-2017 Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@vatiradio.va.
Administrace: Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Technická realizace: Pavel Brestovský.

 
Záznam aktuálního pořadu ve formátu MP3  

Kanál Vatikánského rozhlasu na YouTube  

Archív denních pořadů ve formátu Real Audio  
 Zprávy
Papež: Chudí nám otevírají cestu do nebe

Svatý otec: Žijeme-li ve strachu před Bohem, nemůže být náš život plodný

Papež: Rozum nepozvedající se k Tomu, co ho přesahuje, se odlidšťuje

Svatý otec: Ne všechno, co je možné technologicky, je přípustné eticky

Papež: Korupce a nejistota – kam se v Latinské Americe poděl „kontinent naděje“?

Papežská jmenování do generálního shromáždění biskupské synody o mládeži

Krása smrti je v setkání s Pánem

Evangelium učí důstojnosti každého člověka – vzkazuje Petrův nástupce do Myanmaru

Papež: Bůh očekává také člověka, který nehledá jeho vůli

Papež navštívil "polní zdravotní středisko" uprostřed Říma

Uruguayští biskupové ad limina: Papeži leží na srdci doprovázení mladých a kněží

V Belgii se prosadila kultura smrti, říká představený Bratří milosrdné lásky

 Nově na webu
Svatý otec: K Bohu můžeme a máme mít nezměrnou důvěru

Publicistika (Komentáře "Církev a svět"): Falešnost statistik

Publicistika (Reportáže, reflexe, sloupky): S Tolkienem o tajemství očistce

Rozhovory: Máme sílu evangelia

Homilie: O Crux, Ave Spes Unica

Archiv zpráv listopad 17
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

Starší zprávy >

Náš tip

Lidé nemohou zabránit naplnění Božího Slova

Adolescence není patologie

Potřebujeme tvůrce pokoje, nikoli provokatéry konfliktů